onsdag 29. desember 2010

Få orden på ditt liv

Velkommen til sunn livsstilEr ditt liv i orden?
I dagens samfunn, tror vi ofte at det er akseptabelt å hoppe over visse fundamentale grunnleggende livsstiler som å leve en sunn livsstil. Vi spiser ikke ordentlig, trener ikke regelmessig og får nok med hvile. Vi har blitt vant til å kjøre rotteracet-spising, sove og arbeide på rømmen. Men når vi lar jobb, venner og til og med våre familier fortære oss, ender vi opp trøtte og overveldet. Dette er fordi vi ikke setter det viktigste først i våre liv.
Mange av oss lider samme konsekvensene åndelig. Vi forsømmer ofte fellesskap med vår himmelske Far og hans ord, noe som etterlater oss frustrert, deprimert og forvirret. Livets plager er ofte indikatorer på at noe er galt med oss åndelig. I stedet for å haste gjennom livet, desperat piske deg selv, lide den ene feil til den neste, bør du ordne prioriteringer. Dette er tiden for å stoppe opp, sakke ned og gjøre ting i riktig rekkefølge.
Styrke ditt personlige forhold til Gud er den eneste måten å fornye ditt sinn og overvinne dine svakheter. Hvis du kunne ha gjort det selv, ville du ha gjort det allerede! "Rett handling" vil ikke nødvendigvis gi "riktig tenkning", men rett tenkning vil produsere riktige handling. Så hvordan utvikler du rett tenkning? Ved å få tankene på linje med den som skapte det.
I Galaterne 5:16, tilbyr Paulus dette rådet: "... Vandre i Ånden, så skal ikke dere fullføre kjødets lyst." I vårt daglige liv, oppfyller vi kjødets lyst når vi travler av gårde med bekymring og forsøker å gjøre alt selv, hopper over den vitale tiden vi trenger for å utvikle en relasjon med Gud. Det er først når vi får vårt sinn stilt opp med Gud og Hans Ord at vi virkelig setter det viktigste først.
Anta at du bestemmer deg for å ta en "morsom pause" hjemme en kveld, og du spiller rundt i gjørma med hunden din. Du skjønner etter hvert at du trenger å bli klar for senga fordi du må gå på jobb neste morgen. Hva om du hopper over å ta et bad og går rett til sengs? Alt som du tar i vil bli dekket med gjørme neste morgen! Selvfølgelig, er denne typen bakover tenkning urealistisk. Du vet at renslighet er en nødvendighet. Tenk på Gud som såpe og vann. Du må komme nærmere ham for å overvinne rotet du har gjort i ditt liv (Jakob 4:8).
Gjøre ting baklengs er like skadelig for helsen din fysisk som det er åndelig. Romerne 12:2 sier, "... bli ikke lik denne verden. Men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er det gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje" Fornyelse av sinnet med Guds Ord er nøkkelen til å ha et sunt åndelig liv. Å lære deg å bli kjent med Ham må bli din studie og tanker. Tenke på bekymring og problemer vil ikke gjøre at dem går bort. Jesus sa i Matteus 6:33 at du skal søke Guds rike først, og han vil sørge for at du får det du trenger.

søndag 19. desember 2010

I Kristus

I KristusEn av de åndelige lover som altfor få av oss kjenner til, er at vår bekjennelser styrer oss. Når vi bruker ordet bekjennelse, tenker folk ofte uvilkårlig på å bekjenne synd. Og bibelen sier jo at “dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast å rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet”, 1 Joh 1:9. Men dette er den negative side ved bekjennelse. Bibelen har mye mer å si om den positive side, bekjennelsen av vår tro.

Rom 10:9-10 For dersom du bekjenner Herren Jesus* med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Dette viser ikke til bekjennelse av synd. Dette er å bekjenne Jesus. I sitt hjerte tror en, og med sin munn bekjenner en at Jesus er ens Herre.

Ordsp 6:2 har du latt deg binde ved din munns ord, har du latt deg fange i din munns ord.

Det som vi sier, er vår bekjennelse, og våre bekjennelser, de ord vi sier, styrer oss. Jesus sa de gjør det.

Mark 11:23 For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: "Løft deg og kast deg i havet!" og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier.

La oss tenke litt mere over disse ordene av Jesus. –den som sier --- og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares.

Visste Jesus hva han snakket om? Eller er det bare ord fra en uansvarlig drømmer? Nei! Det er ikke ord fra en drømmer! Jesus mente nøyaktig hva han sa. Og hva sa han at du skulle få? Han sa du skulle få det du sier.

Dersom du virkelig tror noe i ditt hjerte, positivt eller negativt, og du sier det med din munn, vil det virkelig skje deg. Jesus sa det ville det. Det er alltid med hjertet en tror, og med munnen en bekjenner til hva som helst av Guds forråd.

Legg merke til at disse to setningene fra Guds ord sier det samme med forskjellige ord: -- med munnen bekjenner enn til – Rom 10:10, og – tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares – Mark 11:23.

Heb 4:14 Når vi da har en så stor Yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen.

Her blir vi som kristne bedt om å holde fast ved bekjennelsen. Hva er den bekjennelse vi skal holde fast ved, den bekjennelse vi skal holde vedlike? Det er bekjennelsen av vår tro på Herren Jesus Kristus, bekjennelsen av vår tro på Gud vår himmelske Far, og bekjennelsen av vår tro på Guds ord.

De fleste kristne er svake, selv om de er oppriktige. Dette er fordi de aldri har våget å bekjenne det Guds ord sier om dem. De har aldri våget å bekjenne det Guds ord sier om dem. De har aldri våget å bekjenne det bibelen sier de er, og at de har det bibelen sier de har.

I virkeligheten holder mange seg til en gal bekjennelse, i stedet for å holde fast ved en riktig bekjennelse. En gal bekjennelse er en bekjennelse av nederlag, mislykkethet og av satans overlegenhet. De taler alltid om hvor forferdelig djevelen er mot dem, for en kamp de har, alt de går igjennom – hvordan djevelen hindrer dem fra å lykkes, holde dem syke og holde dem bundet. Så lenge de snakker slik, er det de kommer til å få, ifølge det Jesus sa.

Jeg vet folk ikke ville gjøre det, hvis de virkelig visste hva de gjorde, men denne bekjennelsen er en ubevist erklæring om at Gud, vår himmelske Far, er mislykket.

Gud er ikke mislykket! Nederlag er ikke fra Gud. Når du taler om nederlag, taler du djevelens verk. Gud tenkte ikke at menigheten skulle bli overvunnet. Han sa at dødsrikets porter skal ikke få makt over menigheten (les Matt 16:18).

Tro krever bekjennelse og vitnesbyrd

Vitnesbyrd er en del av troens liv. Dersom du ønsker å utvikle sterk tro, skal du stadig fortelle hva Herren gjør for deg. Jo mer du taler om dette, desto virkeligere blir Han for deg. Jo mindre du taler om dette, jo mindre virkelig blir Han.

Det er med tro som med kjærlighet. Den kommer fra hjertet, fra ånden. Likesom kjærligheten, lever troen og finner sin glede ved den uavbrutte bekjennelse av den. I det naturlige liv er det jo slik at jo mer mann og kone bekjenner sin kjærlighet til hverandre, jo mer vil den vokse.

Hvis du studerer Jesu liv nøye, vil du finne at helt fra begynnelsen av sin offentlige tjeneste inntil han blir ført til korset, bekjenner hans stadig HVEM HAN ER, HVA HAN ER, og HANS OPPGAVE I LIVET.

FINN UT HVA GUDS ORD SIER OM DEG OG GJØR DET TIL DIN BEKJENNELSE!

Når du leser noen av skriftstedene “i Kristus”, “i Ham”, “i hvem”, “ved Kristus”, “ved Ham”, etc., vil de ikke synes virkelige for deg. Det synes som du ikke har det disse skriftstedene sier du har i Ham. Men dersom du, fordi du tror Guds ord i hjerte, vil begynne å bekjenne med din munn: Dette er mitt. Dette er den jeg er. Dette er det jeg har, da vil det bli en virkelighet for deg. Det er alt virkelig i den åndelige verden. Men vi ønsker det skal bli virkelig i den fysiske verden, der vi lever i legemet.

Så husk når du finner disse skriftstedene å:
1) Strek under hvert skriftsted.
2) Skriv det ned.
3) Mediter over det.
4) Lage en bekjennelse av det.
5) Begynne å si den med din munn.


Ps: Er legger jeg ut alle i Ham skriftstedene! Klikk her.

lørdag 11. desember 2010

Din egen tro

Tro på din tro og Tvil på din tvilDET ER en ulykkelig ting å være avhengig av andres tro. I et omfang er vi alle avhengig av andre, men i dette viktige spørsmålet av livet, bør ingen troende være avhengig av andres evne til å nærme seg tronen. Vi har ikke råd til å stole på andre med viktige saker som vi selv skal kunne møte. Tro er målt ved vår verdsettelse av vår posisjon i fars familie. Når vi kjenner vår plass som et barn, vet våre rettigheter, vet vår rettferdighet, vår evne til stå i Faderens nærvær uten følelse av skyld eller mindreverdighet, når vi vet at vi har en like god stand foran Faderen som Jesus hadde i sin vandring på jorden, da er problemet med tro avgjort.

Kol 1:30 skal være et fremtredende Skriftsted i vår daglige vandring. "Av ham er dere i Kristus Jesus, som ble laget til oss visdom fra Gud, og rettferdighet og helliggjørelse, og forløsning." Vi trenger en bevissthet om både Rettferdighet og visdom. Vi trenger å vite at Han nå er vår rettferdighet, og at 2 Kor 5:21, "Ham som ikke visste av synd han ble gjort til synd for oss, for at vi skulle bli rettferdige for Gud i ham", har blitt en realitet.

Du skjønner, vi har absolutt blitt, ved den nye fødsel, ved at vi har fått del av Guddommelige natur, blitt selve Guds rettferdighet i Kristus. Det er ikke filosofi eller teologi, det er et faktum. Akkurat som sult og tørst er fakta. Vår rettferdighet og vår stilling foran Faderen er en klar entydig Realitet.

Jesus ble gjort for oss til Visdom på samme tid ble han gjort til oss til rettferdighet. Vi trenger visdom til å bruke vår rettferdighet, og å bruke muligheten som den er gitt oss i Kristus. Ef 4:7 sier et faktum som har blitt ignorert av den gjennomsnittlige troende. Nåden er gitt hver enkelt av oss alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Nåde betyr evne. Nåde betyr alt vi trenger på denne vandringen på jorden.

Men vi har manglet visdom til å utnytte våre evner, til å dra nytte av vår stilling i Kristus. Nå er Jesus laget for oss til Visdom. Enhver troende burde vite, at akkurat som de vet at de har en paraply eller en regnfrakk i regntiden, og før det begynner, tar de på seg regnfrakken, og tar sin paraply, og går til kontoret.

Når du går ut i morgen å møter livets vanskelige problemer, bør du huske disse fakta, du har Hans Visdom som nå dekker alle dagens behov. Du må møte en rekke personer. Noen av dem kommer til å være svært vanskelige, men du har hans visdom og hans evne til å få kontakter og gå gjennom forretningene vellykket. Du har en Visdom overlegen deres. De har ingenting annet enn materiell menneskelig visdom. Du har hans visdom. Han har blitt til dere Visdom.

Ikke bare det, men du er hans rettferdighet. Det gir deg tilgang til tronen når som helst. Du kan stå i Hans nærvær akkurat som Jesus gjorde i sin vandring på jorden, fordi Jesus er din rettferdighet. Det finnes ingen større hendelse enn hva hans visdom og hans rettferdighet vil gjøre deg i stand til, å møte alle hendelser suksessfullt. Du skjønner, når du blir Guds rettferdighet, gjør det deg virkelig til en Mester over Omstendigheter. Den slipper deg inn den aller Innerste Sirkel. Den gir deg fordelen av Faderens Visdom og evne til å sette deg over. Satan kan ikke takle en mann som vet han har Guds rettferdighet i Kristus, som vet at Jesus har gjort ham til Visdom. Den mannen er en Mester. Du skjønner, som fører deg inn som et Supermenneske inn i en overmenneskelig dimensjon. Ta hensyn til porteføljen din et øyeblikk. Du har Guds natur i deg.

Det gamle livet som holdt deg i fangenskap har sluttet å være. Det gamle selvet som ble dominert av omstendigheter og Satan har sluttet å være, og et nytt Selv, et dominerende Selv, et rettferdig Selv, et Gud-fylt Selve har tatt sin plass. Du har nå en lovfestet rett til bruk av Jesu navn. Før Mesteren steg opp, Sa Han i Matt 28:18, "all makt er gitt til meg i himmelen og på jorden." Denne myndighet er for medlemmene av kroppen. Jesus trenger den ikke.

Han og Faderen er ett, så alt som Faderen er, er Jesus. Denne myndighet ble gitt til Kirken. Muligheten til å bruke denne myndighet er gitt oss i Den Hellige Ånd. Vi ikke bare har denne myndigheten, men vi har den mektige Ånden som reiste Jesus opp fra de døde, som bor i oss, og da han kom inn i oss, tok han alle hans evner, Kraften og evnene som Han utøvde i oppstandelsen av Mesteren, Evnene som Han utøvet i Kristus, og gav det til oss. Alt er i Ham.

Ikke rart Johannes sa ved Ånden, i Johannes 4:4, "Større er han som er i deg enn han som er i verden." Du skjønner, vi er dominerende personer. Vi har den kreative Evnen av Gud i oss. Det er ingen grenser for hvor vi kan gå. Det er ikke bare disse evnene, men det er andre evner som også er våres. "Av hans fylde har vi fått." Kanskje blant de viktigste fortrinn vi har er den nye typen Kjærligheten. Jesus brakte den til verden. Når vi er gjenskapt, blir den nye typen kjærligheten en del av vår naturen vår. Vi får del i guddommelig natur, for Faderen er kjærlighet.

Når Kjærlighets naturen kommer, gir det et element i en mann som gjør ham til en Mester. Når en mann mister sitt temperament, så er den personen som fikk ham til å miste sitt temperament på en måte overlegen over ham. Han ville ikke mistet sitt temperament hvis den personen ikke hadde overlistet ham, utkonkurrert ham på en måte. Kjærlighet gjør oss immun mot slike påvirkninger, gjør oss til Mestere over dem. Vi reiser oss i Gud, det vil si, vi reiser oss i kjærlighet, vi vandrer i Kjærlighet, vi lever i kjærlighet, det gjør oss til Mestere over enhver person som ikke vandrer i Kjærlighet.

Ubehagelige ting om blir gjort eller sagt, vet vi er sagt av noe lavere. Kjærligheten blir aldri irritert. Kjærligheten mister aldri sin likevekt, mister aldri sitt temperament. Den er Mester av seg selv, og gjør seg til Mester over hver person utenfor Kjærlighet. Denne Jesus naturen gjør deg til en dominerende personlighet, en Mester personlighet. De kan ikke erobre deg noe mer enn de kunne erobre Kristus. De kan steine deg, de kan slå deg, de kan på grunn av tall ta deg til fange, men du blir deres Mester i det øyeblikket du kommer i deres fangenskap. Det er et merkelig faktum, men det er sant.

Hans Kjærlighet Natur gjør deg til en Mester. Jeg vil at du skal lære å tro på Kjærligheten. Jeg vil at du skal lære å hvile i det, å stole på det, å forvente store ting fra det. Du vil ikke bli skuffet. Husker du at passasjen, “Dere er av Guds mine små barn.” Det er 1 Joh 4:4, og deretter i Johannes 3:5-8 sa Jesus: “Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød”. Så Han sier en annen oppsiktsvekkende ting: "Det som er født av Ånden, er ånd."

Vel, du tilhører ikke det gamle systemet lenger. Du tilhører denne Nye Familien, denne nye tilstanden. Du er delaktig av guddommelige natur. Du er i et nytt rike i livet med Gud, og du regjerer som konge i dette riket av Livet. Du er en Mester. Hva gjør deg til en Mester? Selve naturen av Faderen som har kommet inn i deg. Denne Kjærlighets gaven har gjort deg bedre enn alle rundt deg.

De kreftene som omgav deg, utgår fra egoisme fra det naturlige menneske. Du har nå Guds Kjærlighets Natur. Det gjør deg overlegen. Du må lære å stole på dette. Tenk på hva du er i Kristus. Tenk aldri på manglene dine, tenk på den enorme arven som er din, for du vet at han har gitt deg muligheten til å nyte alt som tilhører deg.

La meg gi deg Kol 1:12: "Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere istand til å få del i de helliges arv i lyset." Du har muligheten til å gå inn i hele fylden av Kristus. Joh 1:16 betyr ingenting hvis du ikke drar nytte av det. "Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde." Det ble ikke sagt for engler eller for menn bakover i historien, det er for oss nå. Du har Hans fylde. Det kan være en ubygd eiendom i deg. Du har kanskje aldri tatt fordel av rikdommen på herligheten av arven i Kristus.

Du kan ha slavet i Babylons riket der du er alltid sliter og prøver å få noe, og å være noe. Du har gått forbi det nå, du er noe. Han har gjort deg til å være det du er i Kristus. Du skjønner, du er skapt i Kristus. Ef 2:10 burde løse alle problemer med vår åndelige konflikter. "For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." Det er ingen grenser for din vandring, eller dine evner. 

Den eneste begrensningen er grensen du angir, og like snart du tar hendene ut av denne nye Skapelsen og lar det fungere og utvikle seg i Kristus, blir du samtidig en enestående velsignelse for verden. Du har et ubevisst felleskap med Faderen og med Kristus. Det fellesskapet er tre-foldig: Det er med brødrene som vandrer i lyset, fantastisk, hvilken himmelske ting dette er; Vandre i fellesskap med dem som du elsker, og som elsker deg, og elsker vår Herre.

For det andre, det er med Kristus som Herre. 1 Kor 1: 9, "Han har kalt oss til fellesskap med sin Sønn". Tredje, du har fellesskap med Ordet for Ordet blir for oss selve stemmen til Mester. Det taler til deg, det styrker deg, det trøster deg. Du leser et avsnitt som dette i Kol 1:27 "For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningsfolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet." Du har denne rikdommen av Hans evner i deg.

Eller ta denne i Kol 2:6: "Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk." Du er i det, du er en del av det. Det er ditt. Du strever ikke for noe. Du har gått inn til din hvile. Han er blitt dine evner for enhver krise. Det var en tid da du kjempet og ba og stønnet for å være noe. Men Kol 3:1,2 er et bilde av deg selv: "Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden."

Og han forteller oss at Kristus er vårt liv. Vi er absolutt ett med Ham. Han har blitt en del av oss. Og vi har blitt en del av ham. Vi har lært hva Johannes 8:12 betyr: "Jeg er verdens lys: Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." Lys betyr Visdom. Det er den visdommen av den nye typen Liv. Du har den nye type Liv. Du har hans visdom, og Visdom gir deg Evner til å ta de rette valgene, å gjøre de rette ting til rette tid. Ikke bare det, men det gir deg muligheten til å gå inn i hele fylden og alle velsignelsene, og alle rikdommene av hans forløsende verk. Du er umiddelbart enestående. Du er ikke vanlig. Nå ser du hva dette i 1 Kor 3:21 er: "For alle ting er dine," om åpenbaring kom til Paulus eller Peter eller Johannes, det gjør ikke noen forskjell, de er alle dine. Dette er en annen merkelig vakker ting, "Og dere er Kristus."

Du skjønner, du tilhører Ham. Han er din og du er hans. Akkurat som en mann eier sin brud, eier han deg og det er en eierandel i Kjærlighet. Men det er ikke alt. 2 Kor 9:8 burde begeistre våre hjerter. 2Kor 9:8 Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Har du lest Way's oversettelse. "Ja, og Gud er i stand til å overdådig gi nådige gaver over dere, slik at du alltid er i besittelse og har overflod av alt, så du overdådig kan bidra til alle gode foretak."

Conybeare oversetter det slik, "Og Gud er mektig til å gi deg en overflytende mål av alle gode gaver, at alle dine ønsker av alle slag kan leveres til enhver tid, og du kan gi av din overflod til all god gjerning." Du skjønner, det er ingenting smått eller knuslete i Faderens velsignelser. Det er en sunn fylde i hans velsignelser. Han har velsignet deg med all åndelig velsignelse i Kristus. Det er ingen behov for deg som ikke er oppfylt. Muligheten av Faderen står til din disposisjon i enhver krise i livet ditt, og i ditt daglige liv vil Hans kjærlighet berike deg, det er ingen strev og slit.

Du bare passerer langs en smidig, enkel vei, båret av hans nåde, opprettholdt av hans kjærlighet, med Hans fylde av kjærlighet og nåde som overskygger deg. Du er rik. Du er Guds tatt hånd om. Grunnen til at jeg skriver dette er for å gi deg et bilde av hva du er i Kristus, så at du skal stå opp og ta din plass og nyte rikdommen som tilhører deg, og at du vil lære å gi plass til Hans evner i deg. Du vil lære å ha tillit til Gud som er i deg. 

Du vil lære å snakke om ham som du snakker om en sterk mann som jobber for deg, eller du skryte av en bil som ler av åser og fjell. Hvorfor, større er Han som er i deg enn noen fjell, hvilken som helst kombinasjon av omstendigheter. Du er bundet opp med Gud. Gud er på din side. Han vil kjempe dine kamper. Alt du trenger å gjøre er bare å handle på Hans Ord, gå på Hans Ord. Det er Hans vilje for deg, og du vil bli forbauset over hvor søtt og vakkert livet blir. Du vil lære en annen ting: Myndigheten og makten av det Levende Ord på dine lepper. 

Du kan si til sykdom og plager, "I Jesu navn, forlate denne kroppen," at det Levende Ord på dine lepper vil bli adlydt av forfatteren av sykdom og plager. Hans Ord på leppene setter ham til å arbeide med en gang, gir ham en mulighet til å vise hans evne til å hjelpe mennesket. Hans Ord på leppene dine vil føre menn og kvinner til Kristus, vil bryte Satans makt over de svake. Du trenger ikke en annen manns tro. Du har gått inn i området for de som ikke tigger om en gratis tur, men du er i stand til å gi en gratis tur til en annen.

Du har heller blitt en mer oppreist, handlekraftig og herskende ånd enn en svak, brukket og hjelpeløs ånd. Du har gått ut av riket av byrden inn til Guds eiendom. Du blir sterk, og du tar over svakhetene for andre. Du ser din bror lider av overbelastning og du hjelper med å ta over byrden. Du vil ha en glede som er ubeskrivelig og full av hans herlighet.

lørdag 4. desember 2010

Tilgi så du kan bli fri

freedom
I livet opplever vi alle urettferdige ting som skjer med oss, vi kan velge å holde på det vonde og være bitter og sint, og la den forgifte vår fremtid, eller du kan velge å slippe det, og stole på at Gud vil gjøre opp. Du kan tenke og tro at dette er for vanskelig, du er blitt såret altfor mye. Du kan ha opplevd smerten ved å vokse opp, skaden av en tidligere ektefelle som såret deg dypt. Du kan bære rundt smerten du føler ved at du aldri kan slippe taket. Det er ikke for deres skyld at du tilgir, det er for din egen skyld. Når du tilgir du tar bort deres makt til å skade deg. Den feil de fleste av oss gjør er at vi holder fast på det. Du kan gå rundt bitter og sint, alt du gjør er å tillate dem å fortsette å skade deg. Den personen du er så sint på er kanskje ute og nyter livet, og har det godt mens du holder på bitterheten. Du gjengjelder dem ikke ved å holde fast på bitterhet, du bare forgifter ditt eget liv.

Det er ille nok at de såre deg en gang, ikke la dem fortsette å skade deg ved å være sint. Når du tilgir setter du en fange fri, du vil snart innse at fangen var ikke den andre personen, men fangen var deg. Ikke la dette ødelegge resten av livet ditt. Du kan ha blitt forrådt, løyet på, mishandlet. Det de gjorde er ikke verdt tapet av din fremtid. Du kan tillate de dårlige tingene som har skjedd så de holder deg borte fra det gode livet Gud har i vente for deg. Din fremtid er for stor til å la det noen gjorde i mot deg holde deg borte fra å bevege seg fremover. Tilgivelse handler ikke om bare å være hyggelig og snill, tilgivelse handler også om å ikke miste den fantastiske fremtiden som ligger foran deg. Tilgivelse handler ikke om at du unnskylder deres oppførsel eller å minsker deres overtredelse. Det betyr ikke at vi må være venner. Tilgivelse betyr å la det gå, slippe taket. Slutt å dvele ved det, slutt å repeter det i din hukommelse, slutt å gi det tid og emosjonell energi, du har en god fremtid å oppfylle. Hver gang du dveler ved det, er det som om du åpner opp en gammel skade. Når du ikke slipper det, vil det ikke gro skikkelig. Det er som å ha et blåmerke eller et sår som ikke vil gå bort. Hvis du ikke lar det gro ved å slippe det, vil det gjøre deg overfølsom, defensiv om de minste ting, og du ender opp med dårlige relasjoner. For eksempel kvinner og menn som har hatt dårlige erfaringer, merket alle av det motsatte kjønn som dårlige, når hver person er unik og annerledes. Mange har dårlige erfaringer i kirken og derfor merket alle kirker eller pastorer som dårlige.

Når du er såret er du ikke virkelig fri. Hvis du vil at blåmerker og sår skal gå bort, og vandre i den frihet som tilhører deg, trenger du å tilgi uretten. La den gå og bevege deg videre i livet. Det er ingenting fienden ville elske mer enn å la en dårlig ting som skjedde, en ond person som skadet deg, en urettferdig ting, ødelegge resten av din fremtid. Du må sette foten ned og si; på ingen måte, min fremtid er for stor, min fremtid for lys, min Gud er for stor til å la hva noen gjorde eller ikke gjorde mot meg kjøre meg fast der jeg er. Du må riste det av og presse deg fremover i den lyse fremtiden Gud har i vente for deg. Tilgi slik at du kan være fri, ikke la den personen som har såret deg holde deg i fengsel. Hvis du vil la det gå, vil Gud ta det som var ment for skade og han vil bruke den til din fordel.

Hebreerne 10:30 Gud vil tilbakebetale en nøyaktig kompensasjon som tilhører oss. Han vil avgjøre og ordne rettferdig opp for sitt folk.

Gud er en rettferdig Gud, han kjenner hver person som har såret deg. Han har sett hver eneste person som har forbrutt seg mot deg, hver person som har forlatt deg alene og redd. Ingen andre kan ha sett det, men Gud så det og han visste det ikke var rett. Han sier i dag at han kommer til å avgjøre saker, han kommer til å gjøre urett til rett. Han vil ikke bare gi deg det du fortjener, men han vil betale deg tilbake dobbelt for hver urettferdig ting som har skjedd. Gud vil aldri bringe deg ut i samme tilstand, han vil sørge for at fiende vil tilbakebetale den urett som er gjort imot deg. La Gud være din forsvarer, la Gud avgjøre saker. Livet er ikke alltid rettferdig, men Gud er rettferdig. Hvis du vil la skylden og skammen gå og presse fremover, så vil Gud sørge for at du vil få det enda bedre enn du ville fått det om det så aldri hadde skjedd. Han vil betale deg tilbake med mer. Gud vil ikke tillate at ett av hans barn vil være under konstant mishandling og utnyttelse. Hvis du er i den situasjonen, bli ikke deprimert, gi ikke opp på livet, behold din tro og vite at lønningsdagen er på vei. Ikke lytt til disse stemmene av tvil i hodet ditt, som skylder på deg over ting du ikke hadde noe kontroll over. Hvis din partner forlot deg for en annen person, det vil bli på dem. De vil sannsynligvis gjøre det samme til neste personen uansett.

Folk som har skadet deg har sine egne problemer. Folket som har skadet deg har uløste problemer som arbeider dypt inne i dem også. Dette fritar ikke deres oppførsel, men den sannheten er at noen har såret dem også. Ta en nådefull tilnærming, og ikke prøve å få de til å betale eller få hevn, men bare be for dem. Når du kan gjøre dette, da vil Gud dukke opp i ditt liv, og være din oppgjører i alle dine saker.
Salme 27:10 Selv om min mor og far forlater meg, vil Gud adoptere meg som sin egen barn.
Gud er en rettferdig Gud, vi vet ikke hvor lang tid det kan ta, men Gud er trofast, han vil gjøre urett til rett, han vil gjenopprette det fienden har stjålet fra deg.

Johannes 20:23 Hvis dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Hvis dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.

Når du ikke tilgir er det lett å bli til det du hater. Hvis du ikke lar ting gå vil de syndene du beholder reprodusere seg i deg på samme måte. Dette skjer i familier igjen og igjen, det er på tide for deg å bryte den onde sirkelen. Skal du sende det til neste generasjon? Eller har du tenkt å stoppe det akkurat nå ved å la det gå?

Det kan være vanskelig å tilgi, spesielt når folk sårer oss veldig, Gud vil aldri be deg om å gjøre noe det ikke er mulig for deg å gjøre. Tilgivelse er en prosess, det skjer ikke over natten. Det er en prosess som man må vandre ut av. Hvis du har lyst til å tilgi og å bryte sirkelen, må du hver dag be Gud om å hjelpe deg litt etter litt, så vil de negative følelsene bli mindre og mindre dag for dag, og en dag vil de ikke påvirke deg i det hele.

Hvis du vil bli gjenopprettet, hvis du ønsker å være hel, hvis du ønsker å være fri, så trenger du å komme på Guds lønningsliste. Han vet hvordan å gjøre urett til rett, Gud vet hvordan å oppnå rettferdighet i livet ditt. Slutt med å forventer folk å gjøre det opp for seg. De kan ikke gi deg hva de ikke har. Hvis du alltid ønsker folk å betale deg tilbake for all den urett de har gjort, da kommer du til å leve et frustrert liv. Ta den energien og la Gud håndtere det, Han vil avgjøre saker. Når du står på Guds lønningsliste vil Han sørge for at du får god kompensasjon. Livet er for kort til å gå gjennom bitre og sinte ved å prøve å få folk til å betale deg tilbake, la Gud avgjøre sakene. Du kan ta med deg den emosjonelle bagasjen, men det kommer til å koste deg. Du kan bære den posen med utilgivelse, men det vil koste deg glede. Du kan gå rundt med den bagen av bitterhet, men det vil koste deg fred. Du kan bære den pose du skylder meg noe, hvis du bærer den lenge nok det vil den koste deg en heftig pris. Hvis du vil la gå fra vondt og urett og stå på Guds lønningsliste, da vil Gud gjøre urett om til rett, han kommer til å gjenopprette det fienden har stjålet. Han kommer til å gi deg rettferdighet i ditt liv. Han kommer til å bringe deg ut til en tilstand som var bedre enn før.

torsdag 4. november 2010

Din Verdi

Jeg er verdifullFor en stund siden under en av mine reiser til Vestlandet kom det frem en historie på en basar: Vedkommende som fortalte, startet med å holde opp en 200,- kr seddel. Salen var fullsatt, og han spurte: “Hvem vil ha denne seddelen?” Flere rakk opp hånden. Han fortsatte: jeg vil gi denne seddelen til noen, men først vil jeg gjøre noe med den. Han krøllet seddelen sammen til en kule, og spurte igjen: “Er det fremdeles noen som vil ha den?” Og flere rakk opp hånden pånytt. Så tok han seddelen, la den på gulvet og tråkket den ned i gulvet. Seddelen var nå både skrukkete og skitten. Er det fremdeles noen som vil ha den?” spurte han. Fremdeles rakk flere opp hendene.

“I dag har dere lært en verdifull lekse”, sa taleren. Uansett hva jeg gjør med denne seddelen, er det noen som vil ha den. Det er fordi dere vet at verdien av den er uforandret selv om den er både skitten og skrukkete.

Mange ganger i våre liv blir vi “krøllet sammen”, eller tråkket ned i skitten på grunn av avgjørelser som blir tatt og omstendigheter som dukker opp. Vi føler oss kanskje verdiløse. Men uansett hva som hender, vil du aldri miste din verdi! Du er spesiell, glem aldri det! Og la aldri gårsdagens skuffelser overskygge morgendagens drømmer”.

Jeg tror de fleste av oss kjenner oss igjen i dette. Vi kan gjøre feil og bli utsatt for feil. Vi kan si feile ting, og vi kan bli sagt feile ting til. Ikke alltid vi føler oss på topp, og kanskje vi stiller spørsmål om vår verdi og vår betydning for andre.

Da skal du huske på at du kun er deg, og at ingen andre kan fylle akkurat din plass.
For noen er du verdens beste datter, sønn, mamma, pappa, tante, onkel, bestefar, bestemor, bror, søster, svigermor, svigerfar, svigerdatter, svigersønn, kjærest, venn og kollega. DU ER UERSTATTELIG!

Og du er...også for meg...

PS: Se mer om din verdi. Klikk her!

onsdag 3. november 2010

Forbønn

ForbønnHar du et behov, stort eller smått, eller kanskje er syk og har det vondt. Da kan jeg be for deg. Du kan legge din forbønn i kommentarene under, eller sende meg en epost: nordmannhsk @ gmail.com. Send meg gjerne vitnesbyrd i kommentarene eller på epost.

Bibelen sier at; James 5:15-18 Troens bønn skal frelse (hjelpe/helbrede) den syke, og Herren skal reise ham opp. Og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt. Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Elia var et menneske under samme kår som vi, og han bad inderlig om at det ikke skulle regne. Og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder. Og han bad på ny, og himmelen gav regn, og jorden gav sin grøde.

Herren bryr seg om vi er syke og lider. Hans vilje er at vi skal ha det like godt i vår sjel og tankeliv som i vår kropp. Bibelen sier; 1 Thess 5:23-24 Må fredens Gud Selv hellige dere fullstendig! Og må deres ånd, sjel og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst! Han som kaller (kalte) dere, er trofast, og Han skal også gjøre det.

Må deres ånd, sjel og legeme bli bevart ulastelig, kan også oversettes feilfritt, uten lyte.

Bibelen sier igjen; 3 Joh 2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.

1 Tim 2:2-4 Be for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår Frelser, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Jeg har forstått såpass at når vi er syke så lever vi ikke mye fredelige liv, jeg vil heller si plagsomme liv. Om man har en sykdom så forstår man hva dette vil si.

Bibelen er klar på at dens vilje og intensjoner, at vi i alle ting skal ha det godt. Når Jesus døde på korset, så var det ikke bare våre feilsteg Han tok på seg. Isa 53:5 Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. Det står også noe lignende i 1 Pet 2:24.

I Gal 3:13 står det at; Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.

Hva er denne lovens forbannelse som vi er kjøpt fri fra? Det står om den i (5 Mosebok 28:ff), Deut 28:15-68. Der står det om mange forbannelser, som skyldes brudd på en pakt, lovens forbannelse. Vi finner både materielle, sjelige og legemlige forbannelser der. Om vi er i tvil om våres sykdom står skrevet der, så finnes det en referanse for alle sykdommer og plager i Deut 28:61; Også enhver sykdom og enhver plage som det ikke er skrevet om i denne Lovboken. Da betyr det at vi er frikjøpt for enhver plage som måtte prøve å befeste seg i oss.

Når det står at Kristus har kjøpt oss fri fra denne forbannelsen, så må vi ta Guds ord på alvor og tro det som det står skrevet. Bibelen er som et retts dokument i våre hender.

Bønn er grunnlagt på legal rettssikker grunn.
Det er ikke avhengig av vår kamp og timesvis med “gnål” fremfor Herren.
Den er ikke grunnlagt på medlidenhet, men på rettssikker grunn.


Det som gir resultater er om vi finner ut av hva Guds ord sier om en sak vi er i behov av, og om vi har legal rett til hva vi ber om. Mange kan si og mene mye, men om ikke Guds ord kan gi bekreftelse på det, så er det ikke mye vi kan stå på. Psa 138:2c For over alle ting har du opphøyet ditt navn og ditt ord, (88 oversettelse). Det er ikke medlidenhet, eller dine og mine meninger som er opphøyet, men Hans navn og Hans ord. Det er sitt ord Han vil våke over, så Han gjennomfører det, Jer 1:12.

Bibelen sier vi skal minne Gud på Hans ord. Om hva Han har lovet, og stå fast på det. Isa 43:26 Minn Meg! La oss sammen gå for retten! Før din sak, så du kan bli rettferdiggjort.

Så la oss gjøre dette, finne ut av våre rettigheter i Guds ord, og kreve det som er vår rett i overenstemmelse med Guds eget ord. Finn frem ordboken, og let frem dine rettigheter og behov. Grav og før din sak som en advokat som er ute etter å vinne en sak. Skriv dem ned. Gå så å finn en annen som kan være enig med deg. Jeg skal love deg, om du ikke har fått svar før, vil du få svar nå. Gud kan ikke lyve, og er rettferdig og trofast imot sin pakt. Enten er Han til, så finnes Han, eller det er løgn, da er alt svada. Prøv Guds ord på denne måten, og du vil oppleve mirakler på mirakler i ditt liv som du aldri før har opplevd dem.

Behandle bibelen som ethvert annet retts dokument, stå fast på dine begjæringer, og gi deg ikke før du har fått din rett.

James 4:7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Vær ikke uvitende om at når vi er satt i himmelen sammen med Kristus, Eph 2:6. Det en stilling som istandsetter oss til å trå djevelens gjerninger og enhver omstendighet under våre føtter. Det vil du forstå om du virkelig leser det som står skrevet under her i Eph 1:17-23. Eph 1:22 Og Han la alle ting under Hans føtter, og gav Ham til menigheten som hode over alle ting. Denne myndigheten og stillingen er blitt gitt menigheten, som er deg og meg. Om vi begynner å leve ut denne myndigheten, så vil vi få erfare Herrens utfrielse og friheten som vi her kalt til å leve i. 2 Cor 3:17 Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.

Be gjerne denne bønnen under. Den er tatt fra Efeserne. Den handler om å gi oss opplyste øyne, så vi kan fatte og begripe hvilken stilling og håp vi er kalt til. Fyll gjerne inn ditt eget navn eller en annens navn over streken. Denne bønnen har vært meg til hjelp på mange måter. Alt i alt så handler det om å bli klar over i dypet av våre hjerter om hva vi har fått.

Eph 1:17-21. Jeg ber om at Du ___ Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens Far, må gi ___ visdom og åpenbarings Ånd til kjennskap om Deg (18) og gi ___ hjerte opplyste øyne, så ___ kan forstå og kjenne hvilket håp Du har kalt ___ til, og hvor rik på herlighet Din arv er for ___ sammen med de hellige (19) og hvor overveldende stor Din makt er for ___ som troende. Alt etter virksomheten av Din mektige kraft (20) som du viste på Jesus Kristus da du oppvakte Ham fra de døde og satte Ham ved Din høyre hånd i det himmelske (21) over all suverenitet, makt, myndighet og herredømme. Og over ethvert navn som nevnes. Ikke bare i denne verden, men også i den kommende.

Alle forbønner kan skrives i kommentarene under, eller sendes nordmannhsk @ gmail.com. Tar gjerne imot bønne svar også.


tirsdag 2. november 2010

Web Tv og Bibel Verktøy

Her er det noen nyttige verktøy og web streaming tjenester jeg kan anbefale, så du kan se web tv eller studere Gud ord. Det vil bli lagt inn flere resurser etter hvert. Send meg også gjerne forslag om dere vet om noen nyttige tjenester og linker, nordmannhsk @ gmail . com.

Tv Kanaler - Streaming TjenesterGod Channel (Pass på at du ikke blokkerer når God channel spør om tillatelse).

TBN (Amerikansk tv kanal).

Visjon Norge (Norsk tv kanal med Jan Hanevold. De sender norske og engelske programmer).

Tv 10 i media Player (Svensk kristen kanal. Denne streamer i windows media player).

Tv 10 i browser (Svensk kristen kanal. Denne streamer i din nett leser).

Kanal 10 (Den norske versjonen av Tv 10. De sender en del egne programmer, samt samkjører litt med Tv 10).

Gospel Channel (Islansk tv, de sender engelske og norske programmer. Du må laste ned et lite program for å kunne se streamingen).

Bki.net (Masse forskjellige kristne kanaler).

Streamingfaith.com (Masse kanaler og radio. De streamer også live sendinger fra ulike menigheter. Må registrere deg).

Livets Ord (Menigheten livets ord. Livets ord sin streaming tjeneste. De streamer også søndags møter og andre seminarer).

bvov (Amerikansk kristen tv kanal).

Nordnet.tv (En kanal som har som misjon å nå hele Norden med evangeliet).

Channel 316 (Har som misjon å nå ut til hele verden med evangeliet).

Bibel Verktøy

Her er noen bibel verktøy på nettet. Noen programmer er software som du laster ned og kan bruke om du ikke er på nett, mens andre er online bibler. Jeg har også tatt med audio, hvor du kan lytte til bibelen.

e-Sword (Dette er en offline bibel med mange resurser og ulike bibel oversettelser i alle språk. Den er virkelig å anbefale. Man kan også kjøpe ulike verktøy. Dette er et must om du studerer bibelen, og man kan bruke den når man ikke er på nettet.

Biblos (Bible study tools, alt du kan tenke deg av bibel verktøy samt ulike bibel oversettelser).

Bible gateway (Masse ulike oversettelser, bla amplified bible, norsk, engelsk, pluss masse andre språk og oversettelser og resurser).

Bible gateway (Her kan du høre på Guds ord i audo format. Det er bare å velge kapitel og vers, og trykke på play).

Blue Letter Bible (Masse ulike bibel oversettelser og resurser online).

Next Bible (Masse ulike bibel oversettelser og resurser online).

Strong’s Concordance (Hebraisk og gresk).

Omvendt.org (Norsk bibel oversettelse, Bibelselskapets 1930-oversettelse (Norsk),  King James Version (Engelsk), Svensk Bibel av 1917, Dansk Bibel av 1933).

Norsk Bibel Selskap (Norsk Bibel selskap sin nettbibel, Bibelen med NT05, Bibelen med 1978/85, Bibelen 1930, Det gamle testamentet, parallelltekster).

Audio Tresure (Her kan man laste ned mange mp3 filer, slik at man kan lytte til bibelen).


Resurser og Hjelp

Google Oversetter (Her kan du enkelt oversette engelsk tekst til norsk eller vice versa. Det er veldig enkelt å kopiere en merket tekst på en side, og lime den inn i oversettelses boksen, og all den kopierte teksten blir oversatt. Du kan også sette inn en nettadresse og oversette en hel engelsk side til norsk. Rett under på oversettelse boksen står det med blå skrift, "oversett et dokument". Der kan du også laste opp et dokument fra pc'n din å oversette den til feks norsk).

got Question.org (Har du et spørsmål du går å lurer på, da kan du søke det opp her. Det er mennesker med kunnskap om bibelen som driver stedet).

got Question.org (Denne er på Norsk, men en del begrenset på emner og svar. Den engelske utgaven er mer utfyllende).

Think Exist.com (Her kan du søke etter bibelske sitater og andre sitater du ikke trodde eksisterte).

The Way Of The Master (En resurs for de som vil lære seg å vinne mennesker for Jesus. Masse god undervisning og hjelp for å komme i gang).

Bibel Fellesskapet (Et nettsamfunn for forbønn, forkynnelse og bibel undervisning. Bibelfellesskapet er stedet for deg som liker bibelundervisning og ønsker mer bibelkunnskap. Her fokusere de på undervisning fra Guds Ord, samt å ta opp viktige bibelske temaer og spørsmål. På undervisningsbloggen kan du også legge inn kommentarer og stille spørsmål. Det legges også ut audio format, og publiseres nyheter fra kristen fronten). 

Bjørn Olav Hansen (En blogg viet bibelske temaer og viktige samfunnsspørsmål. Bloggen oppdateres med daglige blogginnlegg. Flere av disse er nyhetsmedlinger og reportasjer, som ikke nødvendigvis representerer bloggforfatterens personlige syn. Disse artiklene er tatt med fordi de har allmen interesse, eller fordi de er med på å belyse viktige anliggender som er oppe i tiden eller som del av en pågående diskusjon om viktige trosanliggender).


Gratis Bøker

Hope Faith Prayer (Masse gode gratis pdf bøker skrevet av kjente forfattere).

Jesus.org (Masse gode gratis pdf bøker skrevet av kjente forfattere).

Tjenester

Celebrate Recovery  (er et kristent 12 trinns program (AA) som tilbyr hjelp til alle mennesker som opplever vanskeligheter i sine liv. Angst, depresjoner, smerte, sorg, avhengighet og medavhengighet er bare noen eksempler på hvilke vanskeligheter dette programmet hjelper norske kvinner og menn med i dag ).

Porn Free.org (Er en resurs side for de som sliter med pornografi og onani, sex før ekteskapet. Han som driver siden har selv vært et offer for disse tingene, og lever i dag i frihet. Han har drevet denne nettsiden i flere år).

True Love Waits er en organisasjon som oppfordrer tenåringer til å bære «renhetsringer», signere jomfrudomsløfter og love kyskhet.

Nett Bibelskolen (Her kan du ta en bibelskole i din egen stue for å lære om veien i Kristus. Siden er seriøs og bra, og har drevet med bibel undervisning i mange år).

Guide 2 Games (Her er det kristne mennesker som tester spill og gir karakter og anbefalinger for hvilken spill som er verd å kjøpe. På den måten for man et bilde av hva som er akseptabelt kjøp. De bygger sine anbefalinger på kristne verdier).

Musikk og Lovsang

Lovsang.no (Resurs side for de som driver lovsang eller bare ønsker å synge lovsanger. Har finner du noter og undervisninger).

Audio Treasure (Her finner du mye gratis god musikk som du både kan høre på online, eller laste ned. Jeg er overrasket over den enormt kvaliteten).

Soaking.net (Gratis musikk som du kan lytte til online).

Youtube (Skriv inn en tekst eller artist, så får du frem det du søker på. Registrerer du deg, kan du også lage favoritter og egne spill lister. På denne måten kan du spille all din favoritt musikk etter hverandre automatisk).


Annet

Christian Movies.com (En side som selger masse kristne filmer).

Paraples.Tv (Et nettverk som som har som misjon å gjøre kristen film tilgjengelig blant vanlig folk. De sender på God Channel, Daystar Television Network, NRB Network, Christian Television Network, CTN Lifestyle, The Miracle Channel, La Familia Cosmovision and Lifezone Television. Jeg vil legge til noen av disse kanalene etterhvert om de sender på web. Ellers anbefaler jeg alle å kontakte norske kanaler som Tv Visjon Norge, eller andre som sender web tv og uttrykke ønske om at deres kanal skal sende noen av filmene fra Parables.Tv. Jeg tok med linken her som referanse for informasjon og for spre dette budskapet, om at tilbudet eksisterer).


mandag 1. november 2010

Bli Frelst

Det å bli en kristen er veldig enkelt. Alt du behøver er å be en bønn av hjerte.

Du kan for eksempel be sånn; Kjære Jesus, takk for at du døde for mine feilsteg. Jeg ønsker å ta imot deg i mitt liv, og gjøre deg til Herre. Fyll meg med Den Hellige Ånd og gi meg øynes lys til å virkelig forstå hva du har gitt meg i det nye livet i Kristus. Takk for at du er trofast, og for å ha født meg på ny til et nytt liv med en ny natur. Takk for din rensende kraft og for utfrielse til å tjene deg i et nytt liv. Takk for at jeg nå har et nytt evig felleskap med deg som min Far. Amen.

Ba du denne bønnen nå, har du nå fått retten til å kalle deg frelst (utfridd), og har nå fått evig liv og tilgangen til alle Guds løfter. Du er nå et Guds barn, en ny skapning. Du kan gå et skritt videre å finne noen å bekjenne dette for. Det kan være samme hvem det er. Det er dette som kalles tro. Vi leser noe fra ordet og lever det ut i handling. Holder du fast på dette, vil du merke en endring i ditt liv. Tro er ikke en følelse, men en handling.

I Johannes brev 1:12 står det; Så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn. Når du tok imot Ham så står det i Romer Brevet 5:5 at; Gud har utøst sin kjærlighet ved Den Hellige Ånd i ditt hjerte. Denne kjærligheten er ikke den vanlige kjærligheten vi snakker om. Det er Guds type kjærlighet, som kalles Agape. Det nye testamentet er skrevet på gresk. På gresk er det tre ord for kjærlighet, på norsk er det bare et ord: Det ene er fileo, som har med det vi liker og oppskatter eller det vi kaller vanlig menneskelig neste kjærlighet. Så har vi eros, som har med det seksuelle. Deretter har vi Agape, som er Guds form for kjærlighet, eller Guds type kjærlighet.

Denne typen kjærlighet er nå blitt aktivert i ditt liv. Du fikk den i det din nye natur ble formet. Du kan leve den ut ved å holde deg til Guds ord. Det er ikke sikkert du merker den med en gang. Men om du holder fast på Guds ord, så vil du kunne oppleve kraften ved denne nye egenskapen du nå har fått. Om du feks bestemmer deg for å vandre i vanlig menneskelig neste kjærlighet, så er det ikke sikkert du føler noe med en gang eller ser resultater av handlingen. Du vil merke resultatene etter hvert som du vandrer i neste kjærligheten, både fra mennesker og i ditt liv. Sånn er det med agape kjærligheten også, Guds form for kjærlighet. Bibelen forteller at den har evnen i seg til å seire over alle ting, så det er et temmelig kraftig verktøy for den som ønsker å leve den ut i sitt kristne liv.

Om du lurer på hva agape kjærlighet egentlig er, så står det blant annet noe om den i 1 Korinter brevet 13:4-8. Den er hentet fra en bibel versjon som heter amplified bible.

1 Kor 13:4-8 (Amplified) ”Kjærligheten er utholdende og den er tålmodig og vennlig. Kjærligheten er aldri misunnelig eller koker over av sjalusi, den skryter ikke og er ikke forfengelig og den er ikke hovmodig. Den er ikke innbilsk (arrogant og oppblåst av stolthet), den er ikke usømmelig (ubehøvlet) og oppfører seg ikke upassende. Kjærligheten (Guds kjærlighet på innsiden av oss) insisterer ikke på sin vilje gjennom, for den søker ikke sitt eget, den er ikke nærtagende, sær og vanskelig, den gjemmer ikke på det onde (den gir ingen oppmerksomhet til urettferdig lidelse). Den gleder seg ikke over urett og urettferdighet, men gleder seg når sannheten og rettferdigheten råder. Kjærligheten tåler alt som kommer, er alltid rede til å tro det beste om alle mennesker, håper like sterkt i alle omstendigheter og utholder alt (uten å bli svakere). Kjærligheten faller aldri bort (falmer aldri eller blir foreldet eller slutter eller mislykkes)…”

Jeg kan oppmuntre deg til å lese den opp for eksempel før du legger deg om kvelden, få den inn på innsiden av deg. Det er en temmelig høy standard, men det er noe vi vokser inn i etter som vi lærer å utøver den i våre liv. Lærer vi å vandre i den, vil den bringe oss inn på nye høyder. Gjør den til en bekjennelse og bønn hver dag. Det vil også være bra å lese bibelen. Begynn da helst i det nye testamentet, i for eksempel Lukas evangeliet. Det er mange veier til Jesus, men det er bare en vei til Gud, og det er igjennom Jesus Kristus vi finner Gud. Finn deg en menighet som du kan gå i. Det er flere typer av dem, du må nesten finne en som du føler deg hjemme i, og hvor du kan oppleve å vokse i Kristus vandringen.

Om du ikke vet hvor du skal gå eller trenger forbønn, så kan du sende meg en epost. Send gjerne epost til meg om vitnesbyrd, som for eksempel om at du har tatt imot Jesus ol, eller helbredelser. Det samme gjelder om du har andre spørsmål. De kan enten skrives i kommentarene under, eller sendes til meg på epost. Eposten kan sendes til nordmannhsk @ gmail.com.

lørdag 30. oktober 2010