onsdag 3. november 2010

Forbønn

ForbønnHar du et behov, stort eller smått, eller kanskje er syk og har det vondt. Da kan jeg be for deg. Du kan legge din forbønn i kommentarene under, eller sende meg en epost: nordmannhsk @ gmail.com. Send meg gjerne vitnesbyrd i kommentarene eller på epost.

Bibelen sier at; James 5:15-18 Troens bønn skal frelse (hjelpe/helbrede) den syke, og Herren skal reise ham opp. Og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt. Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Elia var et menneske under samme kår som vi, og han bad inderlig om at det ikke skulle regne. Og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder. Og han bad på ny, og himmelen gav regn, og jorden gav sin grøde.

Herren bryr seg om vi er syke og lider. Hans vilje er at vi skal ha det like godt i vår sjel og tankeliv som i vår kropp. Bibelen sier; 1 Thess 5:23-24 Må fredens Gud Selv hellige dere fullstendig! Og må deres ånd, sjel og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst! Han som kaller (kalte) dere, er trofast, og Han skal også gjøre det.

Må deres ånd, sjel og legeme bli bevart ulastelig, kan også oversettes feilfritt, uten lyte.

Bibelen sier igjen; 3 Joh 2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.

1 Tim 2:2-4 Be for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår Frelser, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Jeg har forstått såpass at når vi er syke så lever vi ikke mye fredelige liv, jeg vil heller si plagsomme liv. Om man har en sykdom så forstår man hva dette vil si.

Bibelen er klar på at dens vilje og intensjoner, at vi i alle ting skal ha det godt. Når Jesus døde på korset, så var det ikke bare våre feilsteg Han tok på seg. Isa 53:5 Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. Det står også noe lignende i 1 Pet 2:24.

I Gal 3:13 står det at; Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.

Hva er denne lovens forbannelse som vi er kjøpt fri fra? Det står om den i (5 Mosebok 28:ff), Deut 28:15-68. Der står det om mange forbannelser, som skyldes brudd på en pakt, lovens forbannelse. Vi finner både materielle, sjelige og legemlige forbannelser der. Om vi er i tvil om våres sykdom står skrevet der, så finnes det en referanse for alle sykdommer og plager i Deut 28:61; Også enhver sykdom og enhver plage som det ikke er skrevet om i denne Lovboken. Da betyr det at vi er frikjøpt for enhver plage som måtte prøve å befeste seg i oss.

Når det står at Kristus har kjøpt oss fri fra denne forbannelsen, så må vi ta Guds ord på alvor og tro det som det står skrevet. Bibelen er som et retts dokument i våre hender.

Bønn er grunnlagt på legal rettssikker grunn.
Det er ikke avhengig av vår kamp og timesvis med “gnål” fremfor Herren.
Den er ikke grunnlagt på medlidenhet, men på rettssikker grunn.


Det som gir resultater er om vi finner ut av hva Guds ord sier om en sak vi er i behov av, og om vi har legal rett til hva vi ber om. Mange kan si og mene mye, men om ikke Guds ord kan gi bekreftelse på det, så er det ikke mye vi kan stå på. Psa 138:2c For over alle ting har du opphøyet ditt navn og ditt ord, (88 oversettelse). Det er ikke medlidenhet, eller dine og mine meninger som er opphøyet, men Hans navn og Hans ord. Det er sitt ord Han vil våke over, så Han gjennomfører det, Jer 1:12.

Bibelen sier vi skal minne Gud på Hans ord. Om hva Han har lovet, og stå fast på det. Isa 43:26 Minn Meg! La oss sammen gå for retten! Før din sak, så du kan bli rettferdiggjort.

Så la oss gjøre dette, finne ut av våre rettigheter i Guds ord, og kreve det som er vår rett i overenstemmelse med Guds eget ord. Finn frem ordboken, og let frem dine rettigheter og behov. Grav og før din sak som en advokat som er ute etter å vinne en sak. Skriv dem ned. Gå så å finn en annen som kan være enig med deg. Jeg skal love deg, om du ikke har fått svar før, vil du få svar nå. Gud kan ikke lyve, og er rettferdig og trofast imot sin pakt. Enten er Han til, så finnes Han, eller det er løgn, da er alt svada. Prøv Guds ord på denne måten, og du vil oppleve mirakler på mirakler i ditt liv som du aldri før har opplevd dem.

Behandle bibelen som ethvert annet retts dokument, stå fast på dine begjæringer, og gi deg ikke før du har fått din rett.

James 4:7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Vær ikke uvitende om at når vi er satt i himmelen sammen med Kristus, Eph 2:6. Det en stilling som istandsetter oss til å trå djevelens gjerninger og enhver omstendighet under våre føtter. Det vil du forstå om du virkelig leser det som står skrevet under her i Eph 1:17-23. Eph 1:22 Og Han la alle ting under Hans føtter, og gav Ham til menigheten som hode over alle ting. Denne myndigheten og stillingen er blitt gitt menigheten, som er deg og meg. Om vi begynner å leve ut denne myndigheten, så vil vi få erfare Herrens utfrielse og friheten som vi her kalt til å leve i. 2 Cor 3:17 Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.

Be gjerne denne bønnen under. Den er tatt fra Efeserne. Den handler om å gi oss opplyste øyne, så vi kan fatte og begripe hvilken stilling og håp vi er kalt til. Fyll gjerne inn ditt eget navn eller en annens navn over streken. Denne bønnen har vært meg til hjelp på mange måter. Alt i alt så handler det om å bli klar over i dypet av våre hjerter om hva vi har fått.

Eph 1:17-21. Jeg ber om at Du ___ Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens Far, må gi ___ visdom og åpenbarings Ånd til kjennskap om Deg (18) og gi ___ hjerte opplyste øyne, så ___ kan forstå og kjenne hvilket håp Du har kalt ___ til, og hvor rik på herlighet Din arv er for ___ sammen med de hellige (19) og hvor overveldende stor Din makt er for ___ som troende. Alt etter virksomheten av Din mektige kraft (20) som du viste på Jesus Kristus da du oppvakte Ham fra de døde og satte Ham ved Din høyre hånd i det himmelske (21) over all suverenitet, makt, myndighet og herredømme. Og over ethvert navn som nevnes. Ikke bare i denne verden, men også i den kommende.

Alle forbønner kan skrives i kommentarene under, eller sendes nordmannhsk @ gmail.com. Tar gjerne imot bønne svar også.


19 kommentarer:

Anonym sa...

Be for 2 damer som skal til avvenning på Metadon fra i morgen,for og gå over på Subitex. Be om ful utfrielse fra alle typer rusmidler! ER Jesustroende!

PowerShot-x sa...

Jeg skal be for disse 2 damene, om full utfrielse fra alle typer rusmidler, inntil et godt og verdig liv :)

PowerShot-x sa...

Jeg vil jo forresten anbefale evangeliesenteret. Jeg har sett mange utfrielser, og oppreiste mennesker gå derfra, med et forvandlet og rikere liv.

Anonym sa...

Be for en dame som er veldig syk av borrelia (flåttbitt) har mye mage/tarmplager, høy puls, høytblodtrykk, ekstra hjerteslag, musel og leddplager. stille lungebetennelse og flere andre symptomer.¨
Be gud fri henne fra hennes plager.

Anonym sa...

be for min kjære far som sitter hjerneskadet i rullestol på ett sykehjem etter lang hjertestans.

PowerShot-x sa...

Jeg vil be for denne damen og din kjære far :)

Anonym sa...

Hei, kan du be om at jeg får alle tennene på plass igjen og at all smerte i munnen må forsvinne. Har vært plaget med tann og munn/kjeve problemer i mange mange år.

Anonym sa...

Evangeliesenteret åpner en avd. nå får de som vil ha hjelp til å slutte med Metadon og bli satt helt ut i frihet uten noen form for rusmidler. Det åpner først i september på Brubakken evangeliesenter . det ligger i nærheten av Telemark.

Anonym sa...

Kan dere be om at jeg blir løst fra Metadon? Jeg har klart meg uten sidemisbruk i over 3 år nå, så livet er bra slik sett. Føler meg bare ikke løst så lenge jeg tar Methadon. Be om frelse for barn,den eldstes samboer og barnebarn. Takk i Jesu navn.

PowerShot-x sa...

Jeg vil be for dere alle. Dere som er på metadon. Vær oppmerksom på at evangeliesenteret åpner en avdeling for mennesker på metadon i september 2011 på Brubakken evangeliesenter, det ligger i Telemark.

Jeg kan virkelig anbefale evangeliesenteret :)

PowerShot-x sa...

Ikke glem at Gud har et mye større ønske å få dere friske enn deres egne ønsker av all kraft kan uttrykke. Og vær med å praktisere noe av det jeg har skrevet over i avsnittet om bønn :)

Anonym sa...

Ønsker forbønn for store muskelsmerter i hele kroppen og utmattelse.Herren vet at jeg har hatt dett i mange år og at jeg ofte er veldig syk med store smerter.Tusen takk :-))

Anonym sa...

Jesus du ser vedkommende som har muskelsmerter og lider av utmattelse. Du som er legenes lege, du kjenner årsaken. Jesus kom med dine naglemerkede hender og legg de på vedkommende. Takk for fullkommen helbredelse. Amen

Anonym sa...

vær så snill og be om gjenopprettelse av vår økonomi - full krise

PowerShot-x sa...

Skal be om at økonomien deres endrer seg, eller at dere får visdom til å forvalte den.

Ikke glem å rette fokuset på Herren i slike saker. Det er så enkelt å la sinnet bli grepet av angst og bekymring så vi mister den inderlige freden.

Jak 1:5f
5 Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle, rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt ham.
6 Men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler, er lik en bølge på havet, som blir drevet og kastet av vinden.

Vi trenger mange ganger visdom og hjelp så vi fatter de rette avgjørelser i alle ting. Vi har en Gud som har en mye større lengsel etter å hjelpe oss, enn vi selv ønsker å søke hjelp. Guds fred!

Anonym sa...

Må gjerne be for en som heter Peter, at hans tanker, hjerte og sjel blir beskyttet og at han seirer med Jesus i tiden som kommer. Og at han får være ved god helse. Amen. Takk for din side og dine bønner.

PowerShot-x sa...

Jeg vil være med å be.

Joh 14:13
Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.

Jeg ber om at Peter vil gå oppreist og møte tiden med prøvelser og vanskeligheter på en måte som ærer deg. I Jesu Navn tar taler jeg til all motstand som er av satan og vike bort fra Peter. Gud gi Peter visdom og visshet om din gode utgang, og send mennesker til ham som kan være til hjelp.

Alle ting tjener dem til gode, de som elsker Gud.

Amen!

Anonym sa...

Kan du be for meg? Jeg er forvirret åndelig og mentalt. Er redd for usunn og lære og dette har nesten ført meg til frafall. Jeg mister til tide håpet og forstår ikke meningen med livet. Men han har sagt at han vil gi meg fremtid og håp.. Men vet ikke om jeg tror på det. Har vært så mye vondt i livet i mine 25år..

PowerShot-x sa...

Vi ber for deg!