mandag 13. juni 2011

Bedømmelse ved Ordet - Part 2

Vil du lese del 1 først? Klikk her for del 1.

«Men prøv alt.....» 1 Thess 5:21

Husk alltid på dette: Bibelen underviser oss om at Guds Ånd og Guds Ord stemmer overens. Hver eneste gang Guds Ånd taler til deg, vil det være på linje med Ordet.

Folk har hørt «stemmer» og fått alle slags merkelige «åpenbaringer». Noen mennesker krever alltid å få høre en stemme, eller merkelige svevende følelser.

Du kan og skal prøve disse ting. Du kan prøve om det er galt eller riktig ganske enkelt ved å sammenligne det med Ordet.

En del år tilbake i tid da jeg var på besøk på et sted jeg delte ordet. En kvinne som hadde invitert pastoren, hans kone og meg hjem for å spise aftens med seg, Hun sa, jeg har lyst til å fortelle deg noe som Herren har åpenbart for meg».

Før hun i det hele tatt hadde åpnet munnen, kjente jeg at noe var galt, ved hjelp av det indre vitnesbyrdet. Men hun insisterte på det, og jeg ga meg. Hun hadde jo gjort istand mat til oss i det deilige hjemme sitt, og nå ønsket hun å gi meg denne «åpenbaringen». Hun begynte å beskrive den, og hadde vel holdt på i ca. ti minutter da jeg stoppet henne. Jeg kunne rett og slett ikke holde ut mer.

«Vær så snill,» sa jeg, «vent litt. Det er en Bibel der på bordet ved siden av stolen. Ta og slå den opp på.....» Jeg ga henne et kapitel og vers i det Nye Testamente. «Les der.»

Hun leste, og jeg ga henne et annet vers. Hun leste det også. Jeg viste henne flere skriftsteder. Hvert eneste hun leste motsa det hun hadde fortalt.

«Som du vel forstår, kan jeg ikke godta det du forteller. Det er ikke på linje med denne boken. Derfor kan det ikke være fra Guds Ånd», sa jeg.

«Jammen, jeg fikk det jo da jeg lå ved alteret og ba.»

«Om du så hadde stått på toppen av kirketårnet og bedt, så kan jeg ikke ta hensyn til det. Det er fortsatt ikke riktig, for det stemmer ikke med Guds Ord.»

«Vel, men likevel var det Gud som ga meg det.»

«Nei, det gjorde Han ikke, dette er Hans Ord, og det du har fortalt motsier direkte det Guds Ord sier. Kan du gi meg et eneste skriftsted som underbygger det du har sagt?»

«Nei, men jeg hørte at en stemme talte til meg.»

«Jeg ga deg nettopp fem skriftsteder,» sa jeg, «og med litt mer hodebry kunne jeg ha gitt deg tyve til som direkte motsier det du har fortalt meg.»

«Javel, da,» sa hun, «Bibel eller ikke Bibel, jeg vet at Gud talte til meg, og det kommer jeg til å fastholde.»

Det er ikke stemmer og syner vi skal søke eller følge. Det er Guds Ord vi skal etterfølge.

VÆR IKKE OPPTATT MED Å LYTTE ETTER STEMMER, ELLER SYNER! Ingen vet hvor mange språk (røster) det finnes i verden, og alle språk har sin mening, 1 Cor 14:10.

Vi behøver ikke ta imot noe som ikke kan godkjennes i lyset fra Guds ord. Dette har hjulpet meg mange ganger fra å gå inn på områder som bare skaper forvirring.

Artikler:


Vil du også lese del 1: Klikk her for del 1.


torsdag 2. juni 2011

Bedømmelse ved Ordet - Part 1

David Wilkerson sa en gang:

"Jeg er tilfreds, så jeg tenker ikke så mye over hva noen kan ha sagt eller gjort. Jeg vet at jeg kan stå innfor Guds dom og svare for mitt liv.

Jeg har fjernet meg fra den slags profeti som vi somme tider hører fra prekestolen: "Jeg hadde en drøm i natt", eller: "Jeg fikk en profeti", eller: "Jeg hadde en visjon."

Riktignok tror jeg på drømmer, og jeg tror på visjoner. Men mye av det er ikke forankret i Guds Ord. Og når sant skal sies, så har det vært tider da jeg har bommet ganske kraftig. Jeg trodde det var fra Gud, men det var ikke forankret i Ordet.

Derfor er jeg blitt drevet til Guds Ord for å finne et bibelsk prinsipp for ethvert utsagn Herren kaller meg til å komme med.

Det var faktisk slik, at da Gud talte til meg om hva jeg skulle preke om i kveld, sa jeg til ham: "Jeg kan ikke preke om det før du viser meg det bibelske prinsippet. Far, du må føre meg inn i Ordet, fordi jeg ønsker å høre noe fra ditt hjerte og fra ditt Ord."

Hvis profetien ikke er forankret i Guds Ord,kommer du til å tro all slags dårskap. Du kommer til å bli kastet hit og dit av alle slags falske lærdommers vinder og bølger, og du kommer til å falle for all slags profetier som høres gode ut, som høres fantastiske ut, men ikke har snev av sannhet i seg."

Det er noe ALLE burde tenke over når de hører en profeti.

Artikler:

Vil du lese del 2? Klikk her for del 2.