lørdag 1. januar 2011

Nyttårs løfte eller indre løfter

Nyttårs løfteNår vi nå har gått mot slutten av 2011, vil mange av oss stoppe opp og reflektere. Vi vil stille oss selv spørsmålet. Hva har jeg oppnådd i år? Har jeg vokst som en mann, far, kone, mor eller venn? Har jeg oppnådd noen av målene jeg satt for meg selv?

Det er store og viktige spørsmål å stille, men hvis vi er ærlige, vil mange av oss bli skuffet over vårt svar. Forskning viser at svært få mennesker følger opp med nyttårsforsetter. Stemmer dette for deg i 2011?

Å ha en visjon eller beslutning er viktig. Det klargjør vårt fokus så vi ikke bare lever fra uke-til-uke i en overlevelse modus.

Derfor vil det jeg skriver kanskje overraske deg: Før du gjør noen friske, nye beslutninger, vil jeg oppfordre deg først til å bryte noen gamle!

Jeg snakker om noe større enn et nyttårsforsett, mer intens og åndelig betydningsfullt. Det kalles et "indre løfte". Dette er et høytidelig løfte som du sverger til deg selv i fra ditt hjerte, en ed som kommer fra dypet som et resultat fra sår og skader, eller feile valg.

Jeg vil aldri la noen komme så nær meg igjen.
Ingen vil noensinne styre meg eller fortelle meg hva jeg skal gjøre.
Jeg vil aldri bli så skuffet igjen.


Indre løfter ser ut som dette, løfter du selv gjorde som barn kan påvirke dine tanker, holdninger og handlinger i fra dypet, på en grundig men skjult måte. Jeg vet, for jeg har opplevd det.

Bibelen snakker ofte om velsignelser, forbannelser, og eder. Ord er åndelig kraftfulle og overnaturlig betydningsfulle. Indre løfter kan ha en massiv negativ effekt på ekteskapet ditt, som far eller som venn.

Dine tidligere løfter om aldri å la noen komme nær deg kan hindre følelsesmessig intimitet i ekteskapet ditt i dag eller som venn. Din vilje til å forbli uavhengig og selvstendig kan holde deg fra den gjensidige avhengighet og offer som fører til et sterkt ekteskap eller til relasjoner med andre, og videre et sterkt forhold til Gud.

Hvis dette er tilfelle i livet ditt, må du være klar over dette løfte og behandle det. Be den Hellige Ånd å avsløre disse områdene for deg. Be over dem, og bryt fri fra disse båndene som binder deg til fortiden.

Når du har brutt disse indre løftene, båndene som har holdt deg tilbake vil de falle bort. Du vil bli fornyet og klar til å gå videre inn i et splitter nytt år, full av håp, løfter og vekst. Og kanskje denne gangen, vil du kunne leve opp til de løfter og mål du setter for deg selv i ditt ekteskap, ditt liv eller i relasjoner. Tenk på dette! Bryte negative løfter fra fortiden kan hjelpe deg å oppfylle ditt kall i Gud.

Jeg håper at 2012 er et år med styrket relasjoner og åndelig vekst. Jeg håper det vil bli et år hvor du ikke bare oppleve Guds velsignelser, men lar Gud velsigne andre gjennom deg.


Du og din familie har en stor fremtid, og jeg ber om at du vil være trofast til å gjennomføre de visjoner Gud gir deg for det kommende året.

Det beste i livet, er livet i kjærlighet og oppofrelse. Gud har et mye større ønske om å gi oss av de beste ting, enn våre egne lengsler og ønsker noensinne kan gi utrykk for.