lørdag 11. desember 2010

Din egen tro

Tro på din tro og Tvil på din tvilDET ER en ulykkelig ting å være avhengig av andres tro. I et omfang er vi alle avhengig av andre, men i dette viktige spørsmålet av livet, bør ingen troende være avhengig av andres evne til å nærme seg tronen. Vi har ikke råd til å stole på andre med viktige saker som vi selv skal kunne møte. Tro er målt ved vår verdsettelse av vår posisjon i fars familie. Når vi kjenner vår plass som et barn, vet våre rettigheter, vet vår rettferdighet, vår evne til stå i Faderens nærvær uten følelse av skyld eller mindreverdighet, når vi vet at vi har en like god stand foran Faderen som Jesus hadde i sin vandring på jorden, da er problemet med tro avgjort.

Kol 1:30 skal være et fremtredende Skriftsted i vår daglige vandring. "Av ham er dere i Kristus Jesus, som ble laget til oss visdom fra Gud, og rettferdighet og helliggjørelse, og forløsning." Vi trenger en bevissthet om både Rettferdighet og visdom. Vi trenger å vite at Han nå er vår rettferdighet, og at 2 Kor 5:21, "Ham som ikke visste av synd han ble gjort til synd for oss, for at vi skulle bli rettferdige for Gud i ham", har blitt en realitet.

Du skjønner, vi har absolutt blitt, ved den nye fødsel, ved at vi har fått del av Guddommelige natur, blitt selve Guds rettferdighet i Kristus. Det er ikke filosofi eller teologi, det er et faktum. Akkurat som sult og tørst er fakta. Vår rettferdighet og vår stilling foran Faderen er en klar entydig Realitet.

Jesus ble gjort for oss til Visdom på samme tid ble han gjort til oss til rettferdighet. Vi trenger visdom til å bruke vår rettferdighet, og å bruke muligheten som den er gitt oss i Kristus. Ef 4:7 sier et faktum som har blitt ignorert av den gjennomsnittlige troende. Nåden er gitt hver enkelt av oss alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Nåde betyr evne. Nåde betyr alt vi trenger på denne vandringen på jorden.

Men vi har manglet visdom til å utnytte våre evner, til å dra nytte av vår stilling i Kristus. Nå er Jesus laget for oss til Visdom. Enhver troende burde vite, at akkurat som de vet at de har en paraply eller en regnfrakk i regntiden, og før det begynner, tar de på seg regnfrakken, og tar sin paraply, og går til kontoret.

Når du går ut i morgen å møter livets vanskelige problemer, bør du huske disse fakta, du har Hans Visdom som nå dekker alle dagens behov. Du må møte en rekke personer. Noen av dem kommer til å være svært vanskelige, men du har hans visdom og hans evne til å få kontakter og gå gjennom forretningene vellykket. Du har en Visdom overlegen deres. De har ingenting annet enn materiell menneskelig visdom. Du har hans visdom. Han har blitt til dere Visdom.

Ikke bare det, men du er hans rettferdighet. Det gir deg tilgang til tronen når som helst. Du kan stå i Hans nærvær akkurat som Jesus gjorde i sin vandring på jorden, fordi Jesus er din rettferdighet. Det finnes ingen større hendelse enn hva hans visdom og hans rettferdighet vil gjøre deg i stand til, å møte alle hendelser suksessfullt. Du skjønner, når du blir Guds rettferdighet, gjør det deg virkelig til en Mester over Omstendigheter. Den slipper deg inn den aller Innerste Sirkel. Den gir deg fordelen av Faderens Visdom og evne til å sette deg over. Satan kan ikke takle en mann som vet han har Guds rettferdighet i Kristus, som vet at Jesus har gjort ham til Visdom. Den mannen er en Mester. Du skjønner, som fører deg inn som et Supermenneske inn i en overmenneskelig dimensjon. Ta hensyn til porteføljen din et øyeblikk. Du har Guds natur i deg.

Det gamle livet som holdt deg i fangenskap har sluttet å være. Det gamle selvet som ble dominert av omstendigheter og Satan har sluttet å være, og et nytt Selv, et dominerende Selv, et rettferdig Selv, et Gud-fylt Selve har tatt sin plass. Du har nå en lovfestet rett til bruk av Jesu navn. Før Mesteren steg opp, Sa Han i Matt 28:18, "all makt er gitt til meg i himmelen og på jorden." Denne myndighet er for medlemmene av kroppen. Jesus trenger den ikke.

Han og Faderen er ett, så alt som Faderen er, er Jesus. Denne myndighet ble gitt til Kirken. Muligheten til å bruke denne myndighet er gitt oss i Den Hellige Ånd. Vi ikke bare har denne myndigheten, men vi har den mektige Ånden som reiste Jesus opp fra de døde, som bor i oss, og da han kom inn i oss, tok han alle hans evner, Kraften og evnene som Han utøvde i oppstandelsen av Mesteren, Evnene som Han utøvet i Kristus, og gav det til oss. Alt er i Ham.

Ikke rart Johannes sa ved Ånden, i Johannes 4:4, "Større er han som er i deg enn han som er i verden." Du skjønner, vi er dominerende personer. Vi har den kreative Evnen av Gud i oss. Det er ingen grenser for hvor vi kan gå. Det er ikke bare disse evnene, men det er andre evner som også er våres. "Av hans fylde har vi fått." Kanskje blant de viktigste fortrinn vi har er den nye typen Kjærligheten. Jesus brakte den til verden. Når vi er gjenskapt, blir den nye typen kjærligheten en del av vår naturen vår. Vi får del i guddommelig natur, for Faderen er kjærlighet.

Når Kjærlighets naturen kommer, gir det et element i en mann som gjør ham til en Mester. Når en mann mister sitt temperament, så er den personen som fikk ham til å miste sitt temperament på en måte overlegen over ham. Han ville ikke mistet sitt temperament hvis den personen ikke hadde overlistet ham, utkonkurrert ham på en måte. Kjærlighet gjør oss immun mot slike påvirkninger, gjør oss til Mestere over dem. Vi reiser oss i Gud, det vil si, vi reiser oss i kjærlighet, vi vandrer i Kjærlighet, vi lever i kjærlighet, det gjør oss til Mestere over enhver person som ikke vandrer i Kjærlighet.

Ubehagelige ting om blir gjort eller sagt, vet vi er sagt av noe lavere. Kjærligheten blir aldri irritert. Kjærligheten mister aldri sin likevekt, mister aldri sitt temperament. Den er Mester av seg selv, og gjør seg til Mester over hver person utenfor Kjærlighet. Denne Jesus naturen gjør deg til en dominerende personlighet, en Mester personlighet. De kan ikke erobre deg noe mer enn de kunne erobre Kristus. De kan steine deg, de kan slå deg, de kan på grunn av tall ta deg til fange, men du blir deres Mester i det øyeblikket du kommer i deres fangenskap. Det er et merkelig faktum, men det er sant.

Hans Kjærlighet Natur gjør deg til en Mester. Jeg vil at du skal lære å tro på Kjærligheten. Jeg vil at du skal lære å hvile i det, å stole på det, å forvente store ting fra det. Du vil ikke bli skuffet. Husker du at passasjen, “Dere er av Guds mine små barn.” Det er 1 Joh 4:4, og deretter i Johannes 3:5-8 sa Jesus: “Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød”. Så Han sier en annen oppsiktsvekkende ting: "Det som er født av Ånden, er ånd."

Vel, du tilhører ikke det gamle systemet lenger. Du tilhører denne Nye Familien, denne nye tilstanden. Du er delaktig av guddommelige natur. Du er i et nytt rike i livet med Gud, og du regjerer som konge i dette riket av Livet. Du er en Mester. Hva gjør deg til en Mester? Selve naturen av Faderen som har kommet inn i deg. Denne Kjærlighets gaven har gjort deg bedre enn alle rundt deg.

De kreftene som omgav deg, utgår fra egoisme fra det naturlige menneske. Du har nå Guds Kjærlighets Natur. Det gjør deg overlegen. Du må lære å stole på dette. Tenk på hva du er i Kristus. Tenk aldri på manglene dine, tenk på den enorme arven som er din, for du vet at han har gitt deg muligheten til å nyte alt som tilhører deg.

La meg gi deg Kol 1:12: "Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere istand til å få del i de helliges arv i lyset." Du har muligheten til å gå inn i hele fylden av Kristus. Joh 1:16 betyr ingenting hvis du ikke drar nytte av det. "Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde." Det ble ikke sagt for engler eller for menn bakover i historien, det er for oss nå. Du har Hans fylde. Det kan være en ubygd eiendom i deg. Du har kanskje aldri tatt fordel av rikdommen på herligheten av arven i Kristus.

Du kan ha slavet i Babylons riket der du er alltid sliter og prøver å få noe, og å være noe. Du har gått forbi det nå, du er noe. Han har gjort deg til å være det du er i Kristus. Du skjønner, du er skapt i Kristus. Ef 2:10 burde løse alle problemer med vår åndelige konflikter. "For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." Det er ingen grenser for din vandring, eller dine evner. 

Den eneste begrensningen er grensen du angir, og like snart du tar hendene ut av denne nye Skapelsen og lar det fungere og utvikle seg i Kristus, blir du samtidig en enestående velsignelse for verden. Du har et ubevisst felleskap med Faderen og med Kristus. Det fellesskapet er tre-foldig: Det er med brødrene som vandrer i lyset, fantastisk, hvilken himmelske ting dette er; Vandre i fellesskap med dem som du elsker, og som elsker deg, og elsker vår Herre.

For det andre, det er med Kristus som Herre. 1 Kor 1: 9, "Han har kalt oss til fellesskap med sin Sønn". Tredje, du har fellesskap med Ordet for Ordet blir for oss selve stemmen til Mester. Det taler til deg, det styrker deg, det trøster deg. Du leser et avsnitt som dette i Kol 1:27 "For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningsfolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet." Du har denne rikdommen av Hans evner i deg.

Eller ta denne i Kol 2:6: "Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk." Du er i det, du er en del av det. Det er ditt. Du strever ikke for noe. Du har gått inn til din hvile. Han er blitt dine evner for enhver krise. Det var en tid da du kjempet og ba og stønnet for å være noe. Men Kol 3:1,2 er et bilde av deg selv: "Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden."

Og han forteller oss at Kristus er vårt liv. Vi er absolutt ett med Ham. Han har blitt en del av oss. Og vi har blitt en del av ham. Vi har lært hva Johannes 8:12 betyr: "Jeg er verdens lys: Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." Lys betyr Visdom. Det er den visdommen av den nye typen Liv. Du har den nye type Liv. Du har hans visdom, og Visdom gir deg Evner til å ta de rette valgene, å gjøre de rette ting til rette tid. Ikke bare det, men det gir deg muligheten til å gå inn i hele fylden og alle velsignelsene, og alle rikdommene av hans forløsende verk. Du er umiddelbart enestående. Du er ikke vanlig. Nå ser du hva dette i 1 Kor 3:21 er: "For alle ting er dine," om åpenbaring kom til Paulus eller Peter eller Johannes, det gjør ikke noen forskjell, de er alle dine. Dette er en annen merkelig vakker ting, "Og dere er Kristus."

Du skjønner, du tilhører Ham. Han er din og du er hans. Akkurat som en mann eier sin brud, eier han deg og det er en eierandel i Kjærlighet. Men det er ikke alt. 2 Kor 9:8 burde begeistre våre hjerter. 2Kor 9:8 Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Har du lest Way's oversettelse. "Ja, og Gud er i stand til å overdådig gi nådige gaver over dere, slik at du alltid er i besittelse og har overflod av alt, så du overdådig kan bidra til alle gode foretak."

Conybeare oversetter det slik, "Og Gud er mektig til å gi deg en overflytende mål av alle gode gaver, at alle dine ønsker av alle slag kan leveres til enhver tid, og du kan gi av din overflod til all god gjerning." Du skjønner, det er ingenting smått eller knuslete i Faderens velsignelser. Det er en sunn fylde i hans velsignelser. Han har velsignet deg med all åndelig velsignelse i Kristus. Det er ingen behov for deg som ikke er oppfylt. Muligheten av Faderen står til din disposisjon i enhver krise i livet ditt, og i ditt daglige liv vil Hans kjærlighet berike deg, det er ingen strev og slit.

Du bare passerer langs en smidig, enkel vei, båret av hans nåde, opprettholdt av hans kjærlighet, med Hans fylde av kjærlighet og nåde som overskygger deg. Du er rik. Du er Guds tatt hånd om. Grunnen til at jeg skriver dette er for å gi deg et bilde av hva du er i Kristus, så at du skal stå opp og ta din plass og nyte rikdommen som tilhører deg, og at du vil lære å gi plass til Hans evner i deg. Du vil lære å ha tillit til Gud som er i deg. 

Du vil lære å snakke om ham som du snakker om en sterk mann som jobber for deg, eller du skryte av en bil som ler av åser og fjell. Hvorfor, større er Han som er i deg enn noen fjell, hvilken som helst kombinasjon av omstendigheter. Du er bundet opp med Gud. Gud er på din side. Han vil kjempe dine kamper. Alt du trenger å gjøre er bare å handle på Hans Ord, gå på Hans Ord. Det er Hans vilje for deg, og du vil bli forbauset over hvor søtt og vakkert livet blir. Du vil lære en annen ting: Myndigheten og makten av det Levende Ord på dine lepper. 

Du kan si til sykdom og plager, "I Jesu navn, forlate denne kroppen," at det Levende Ord på dine lepper vil bli adlydt av forfatteren av sykdom og plager. Hans Ord på leppene setter ham til å arbeide med en gang, gir ham en mulighet til å vise hans evne til å hjelpe mennesket. Hans Ord på leppene dine vil føre menn og kvinner til Kristus, vil bryte Satans makt over de svake. Du trenger ikke en annen manns tro. Du har gått inn i området for de som ikke tigger om en gratis tur, men du er i stand til å gi en gratis tur til en annen.

Du har heller blitt en mer oppreist, handlekraftig og herskende ånd enn en svak, brukket og hjelpeløs ånd. Du har gått ut av riket av byrden inn til Guds eiendom. Du blir sterk, og du tar over svakhetene for andre. Du ser din bror lider av overbelastning og du hjelper med å ta over byrden. Du vil ha en glede som er ubeskrivelig og full av hans herlighet.

Ingen kommentarer: