søndag 19. desember 2010

I Kristus

I KristusEn av de åndelige lover som altfor få av oss kjenner til, er at vår bekjennelser styrer oss. Når vi bruker ordet bekjennelse, tenker folk ofte uvilkårlig på å bekjenne synd. Og bibelen sier jo at “dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast å rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet”, 1 Joh 1:9. Men dette er den negative side ved bekjennelse. Bibelen har mye mer å si om den positive side, bekjennelsen av vår tro.

Rom 10:9-10 For dersom du bekjenner Herren Jesus* med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Dette viser ikke til bekjennelse av synd. Dette er å bekjenne Jesus. I sitt hjerte tror en, og med sin munn bekjenner en at Jesus er ens Herre.

Ordsp 6:2 har du latt deg binde ved din munns ord, har du latt deg fange i din munns ord.

Det som vi sier, er vår bekjennelse, og våre bekjennelser, de ord vi sier, styrer oss. Jesus sa de gjør det.

Mark 11:23 For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: "Løft deg og kast deg i havet!" og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier.

La oss tenke litt mere over disse ordene av Jesus. –den som sier --- og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares.

Visste Jesus hva han snakket om? Eller er det bare ord fra en uansvarlig drømmer? Nei! Det er ikke ord fra en drømmer! Jesus mente nøyaktig hva han sa. Og hva sa han at du skulle få? Han sa du skulle få det du sier.

Dersom du virkelig tror noe i ditt hjerte, positivt eller negativt, og du sier det med din munn, vil det virkelig skje deg. Jesus sa det ville det. Det er alltid med hjertet en tror, og med munnen en bekjenner til hva som helst av Guds forråd.

Legg merke til at disse to setningene fra Guds ord sier det samme med forskjellige ord: -- med munnen bekjenner enn til – Rom 10:10, og – tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares – Mark 11:23.

Heb 4:14 Når vi da har en så stor Yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen.

Her blir vi som kristne bedt om å holde fast ved bekjennelsen. Hva er den bekjennelse vi skal holde fast ved, den bekjennelse vi skal holde vedlike? Det er bekjennelsen av vår tro på Herren Jesus Kristus, bekjennelsen av vår tro på Gud vår himmelske Far, og bekjennelsen av vår tro på Guds ord.

De fleste kristne er svake, selv om de er oppriktige. Dette er fordi de aldri har våget å bekjenne det Guds ord sier om dem. De har aldri våget å bekjenne det Guds ord sier om dem. De har aldri våget å bekjenne det bibelen sier de er, og at de har det bibelen sier de har.

I virkeligheten holder mange seg til en gal bekjennelse, i stedet for å holde fast ved en riktig bekjennelse. En gal bekjennelse er en bekjennelse av nederlag, mislykkethet og av satans overlegenhet. De taler alltid om hvor forferdelig djevelen er mot dem, for en kamp de har, alt de går igjennom – hvordan djevelen hindrer dem fra å lykkes, holde dem syke og holde dem bundet. Så lenge de snakker slik, er det de kommer til å få, ifølge det Jesus sa.

Jeg vet folk ikke ville gjøre det, hvis de virkelig visste hva de gjorde, men denne bekjennelsen er en ubevist erklæring om at Gud, vår himmelske Far, er mislykket.

Gud er ikke mislykket! Nederlag er ikke fra Gud. Når du taler om nederlag, taler du djevelens verk. Gud tenkte ikke at menigheten skulle bli overvunnet. Han sa at dødsrikets porter skal ikke få makt over menigheten (les Matt 16:18).

Tro krever bekjennelse og vitnesbyrd

Vitnesbyrd er en del av troens liv. Dersom du ønsker å utvikle sterk tro, skal du stadig fortelle hva Herren gjør for deg. Jo mer du taler om dette, desto virkeligere blir Han for deg. Jo mindre du taler om dette, jo mindre virkelig blir Han.

Det er med tro som med kjærlighet. Den kommer fra hjertet, fra ånden. Likesom kjærligheten, lever troen og finner sin glede ved den uavbrutte bekjennelse av den. I det naturlige liv er det jo slik at jo mer mann og kone bekjenner sin kjærlighet til hverandre, jo mer vil den vokse.

Hvis du studerer Jesu liv nøye, vil du finne at helt fra begynnelsen av sin offentlige tjeneste inntil han blir ført til korset, bekjenner hans stadig HVEM HAN ER, HVA HAN ER, og HANS OPPGAVE I LIVET.

FINN UT HVA GUDS ORD SIER OM DEG OG GJØR DET TIL DIN BEKJENNELSE!

Når du leser noen av skriftstedene “i Kristus”, “i Ham”, “i hvem”, “ved Kristus”, “ved Ham”, etc., vil de ikke synes virkelige for deg. Det synes som du ikke har det disse skriftstedene sier du har i Ham. Men dersom du, fordi du tror Guds ord i hjerte, vil begynne å bekjenne med din munn: Dette er mitt. Dette er den jeg er. Dette er det jeg har, da vil det bli en virkelighet for deg. Det er alt virkelig i den åndelige verden. Men vi ønsker det skal bli virkelig i den fysiske verden, der vi lever i legemet.

Så husk når du finner disse skriftstedene å:
1) Strek under hvert skriftsted.
2) Skriv det ned.
3) Mediter over det.
4) Lage en bekjennelse av det.
5) Begynne å si den med din munn.


Ps: Er legger jeg ut alle i Ham skriftstedene! Klikk her.

Ingen kommentarer: