torsdag 4. november 2010

Din Verdi

Jeg er verdifullFor en stund siden under en av mine reiser til Vestlandet kom det frem en historie på en basar: Vedkommende som fortalte, startet med å holde opp en 200,- kr seddel. Salen var fullsatt, og han spurte: “Hvem vil ha denne seddelen?” Flere rakk opp hånden. Han fortsatte: jeg vil gi denne seddelen til noen, men først vil jeg gjøre noe med den. Han krøllet seddelen sammen til en kule, og spurte igjen: “Er det fremdeles noen som vil ha den?” Og flere rakk opp hånden pånytt. Så tok han seddelen, la den på gulvet og tråkket den ned i gulvet. Seddelen var nå både skrukkete og skitten. Er det fremdeles noen som vil ha den?” spurte han. Fremdeles rakk flere opp hendene.

“I dag har dere lært en verdifull lekse”, sa taleren. Uansett hva jeg gjør med denne seddelen, er det noen som vil ha den. Det er fordi dere vet at verdien av den er uforandret selv om den er både skitten og skrukkete.

Mange ganger i våre liv blir vi “krøllet sammen”, eller tråkket ned i skitten på grunn av avgjørelser som blir tatt og omstendigheter som dukker opp. Vi føler oss kanskje verdiløse. Men uansett hva som hender, vil du aldri miste din verdi! Du er spesiell, glem aldri det! Og la aldri gårsdagens skuffelser overskygge morgendagens drømmer”.

Jeg tror de fleste av oss kjenner oss igjen i dette. Vi kan gjøre feil og bli utsatt for feil. Vi kan si feile ting, og vi kan bli sagt feile ting til. Ikke alltid vi føler oss på topp, og kanskje vi stiller spørsmål om vår verdi og vår betydning for andre.

Da skal du huske på at du kun er deg, og at ingen andre kan fylle akkurat din plass.
For noen er du verdens beste datter, sønn, mamma, pappa, tante, onkel, bestefar, bestemor, bror, søster, svigermor, svigerfar, svigerdatter, svigersønn, kjærest, venn og kollega. DU ER UERSTATTELIG!

Og du er...også for meg...

PS: Se mer om din verdi. Klikk her!

onsdag 3. november 2010

Forbønn

ForbønnHar du et behov, stort eller smått, eller kanskje er syk og har det vondt. Da kan jeg be for deg. Du kan legge din forbønn i kommentarene under, eller sende meg en epost: nordmannhsk @ gmail.com. Send meg gjerne vitnesbyrd i kommentarene eller på epost.

Bibelen sier at; James 5:15-18 Troens bønn skal frelse (hjelpe/helbrede) den syke, og Herren skal reise ham opp. Og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt. Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Elia var et menneske under samme kår som vi, og han bad inderlig om at det ikke skulle regne. Og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder. Og han bad på ny, og himmelen gav regn, og jorden gav sin grøde.

Herren bryr seg om vi er syke og lider. Hans vilje er at vi skal ha det like godt i vår sjel og tankeliv som i vår kropp. Bibelen sier; 1 Thess 5:23-24 Må fredens Gud Selv hellige dere fullstendig! Og må deres ånd, sjel og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst! Han som kaller (kalte) dere, er trofast, og Han skal også gjøre det.

Må deres ånd, sjel og legeme bli bevart ulastelig, kan også oversettes feilfritt, uten lyte.

Bibelen sier igjen; 3 Joh 2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.

1 Tim 2:2-4 Be for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår Frelser, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Jeg har forstått såpass at når vi er syke så lever vi ikke mye fredelige liv, jeg vil heller si plagsomme liv. Om man har en sykdom så forstår man hva dette vil si.

Bibelen er klar på at dens vilje og intensjoner, at vi i alle ting skal ha det godt. Når Jesus døde på korset, så var det ikke bare våre feilsteg Han tok på seg. Isa 53:5 Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. Det står også noe lignende i 1 Pet 2:24.

I Gal 3:13 står det at; Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.

Hva er denne lovens forbannelse som vi er kjøpt fri fra? Det står om den i (5 Mosebok 28:ff), Deut 28:15-68. Der står det om mange forbannelser, som skyldes brudd på en pakt, lovens forbannelse. Vi finner både materielle, sjelige og legemlige forbannelser der. Om vi er i tvil om våres sykdom står skrevet der, så finnes det en referanse for alle sykdommer og plager i Deut 28:61; Også enhver sykdom og enhver plage som det ikke er skrevet om i denne Lovboken. Da betyr det at vi er frikjøpt for enhver plage som måtte prøve å befeste seg i oss.

Når det står at Kristus har kjøpt oss fri fra denne forbannelsen, så må vi ta Guds ord på alvor og tro det som det står skrevet. Bibelen er som et retts dokument i våre hender.

Bønn er grunnlagt på legal rettssikker grunn.
Det er ikke avhengig av vår kamp og timesvis med “gnål” fremfor Herren.
Den er ikke grunnlagt på medlidenhet, men på rettssikker grunn.


Det som gir resultater er om vi finner ut av hva Guds ord sier om en sak vi er i behov av, og om vi har legal rett til hva vi ber om. Mange kan si og mene mye, men om ikke Guds ord kan gi bekreftelse på det, så er det ikke mye vi kan stå på. Psa 138:2c For over alle ting har du opphøyet ditt navn og ditt ord, (88 oversettelse). Det er ikke medlidenhet, eller dine og mine meninger som er opphøyet, men Hans navn og Hans ord. Det er sitt ord Han vil våke over, så Han gjennomfører det, Jer 1:12.

Bibelen sier vi skal minne Gud på Hans ord. Om hva Han har lovet, og stå fast på det. Isa 43:26 Minn Meg! La oss sammen gå for retten! Før din sak, så du kan bli rettferdiggjort.

Så la oss gjøre dette, finne ut av våre rettigheter i Guds ord, og kreve det som er vår rett i overenstemmelse med Guds eget ord. Finn frem ordboken, og let frem dine rettigheter og behov. Grav og før din sak som en advokat som er ute etter å vinne en sak. Skriv dem ned. Gå så å finn en annen som kan være enig med deg. Jeg skal love deg, om du ikke har fått svar før, vil du få svar nå. Gud kan ikke lyve, og er rettferdig og trofast imot sin pakt. Enten er Han til, så finnes Han, eller det er løgn, da er alt svada. Prøv Guds ord på denne måten, og du vil oppleve mirakler på mirakler i ditt liv som du aldri før har opplevd dem.

Behandle bibelen som ethvert annet retts dokument, stå fast på dine begjæringer, og gi deg ikke før du har fått din rett.

James 4:7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Vær ikke uvitende om at når vi er satt i himmelen sammen med Kristus, Eph 2:6. Det en stilling som istandsetter oss til å trå djevelens gjerninger og enhver omstendighet under våre føtter. Det vil du forstå om du virkelig leser det som står skrevet under her i Eph 1:17-23. Eph 1:22 Og Han la alle ting under Hans føtter, og gav Ham til menigheten som hode over alle ting. Denne myndigheten og stillingen er blitt gitt menigheten, som er deg og meg. Om vi begynner å leve ut denne myndigheten, så vil vi få erfare Herrens utfrielse og friheten som vi her kalt til å leve i. 2 Cor 3:17 Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.

Be gjerne denne bønnen under. Den er tatt fra Efeserne. Den handler om å gi oss opplyste øyne, så vi kan fatte og begripe hvilken stilling og håp vi er kalt til. Fyll gjerne inn ditt eget navn eller en annens navn over streken. Denne bønnen har vært meg til hjelp på mange måter. Alt i alt så handler det om å bli klar over i dypet av våre hjerter om hva vi har fått.

Eph 1:17-21. Jeg ber om at Du ___ Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens Far, må gi ___ visdom og åpenbarings Ånd til kjennskap om Deg (18) og gi ___ hjerte opplyste øyne, så ___ kan forstå og kjenne hvilket håp Du har kalt ___ til, og hvor rik på herlighet Din arv er for ___ sammen med de hellige (19) og hvor overveldende stor Din makt er for ___ som troende. Alt etter virksomheten av Din mektige kraft (20) som du viste på Jesus Kristus da du oppvakte Ham fra de døde og satte Ham ved Din høyre hånd i det himmelske (21) over all suverenitet, makt, myndighet og herredømme. Og over ethvert navn som nevnes. Ikke bare i denne verden, men også i den kommende.

Alle forbønner kan skrives i kommentarene under, eller sendes nordmannhsk @ gmail.com. Tar gjerne imot bønne svar også.


tirsdag 2. november 2010

Web Tv og Bibel Verktøy

Her er det noen nyttige verktøy og web streaming tjenester jeg kan anbefale, så du kan se web tv eller studere Gud ord. Det vil bli lagt inn flere resurser etter hvert. Send meg også gjerne forslag om dere vet om noen nyttige tjenester og linker, nordmannhsk @ gmail . com.

Tv Kanaler - Streaming TjenesterGod Channel (Pass på at du ikke blokkerer når God channel spør om tillatelse).

TBN (Amerikansk tv kanal).

Visjon Norge (Norsk tv kanal med Jan Hanevold. De sender norske og engelske programmer).

Tv 10 i media Player (Svensk kristen kanal. Denne streamer i windows media player).

Tv 10 i browser (Svensk kristen kanal. Denne streamer i din nett leser).

Kanal 10 (Den norske versjonen av Tv 10. De sender en del egne programmer, samt samkjører litt med Tv 10).

Gospel Channel (Islansk tv, de sender engelske og norske programmer. Du må laste ned et lite program for å kunne se streamingen).

Bki.net (Masse forskjellige kristne kanaler).

Streamingfaith.com (Masse kanaler og radio. De streamer også live sendinger fra ulike menigheter. Må registrere deg).

Livets Ord (Menigheten livets ord. Livets ord sin streaming tjeneste. De streamer også søndags møter og andre seminarer).

bvov (Amerikansk kristen tv kanal).

Nordnet.tv (En kanal som har som misjon å nå hele Norden med evangeliet).

Channel 316 (Har som misjon å nå ut til hele verden med evangeliet).

Bibel Verktøy

Her er noen bibel verktøy på nettet. Noen programmer er software som du laster ned og kan bruke om du ikke er på nett, mens andre er online bibler. Jeg har også tatt med audio, hvor du kan lytte til bibelen.

e-Sword (Dette er en offline bibel med mange resurser og ulike bibel oversettelser i alle språk. Den er virkelig å anbefale. Man kan også kjøpe ulike verktøy. Dette er et must om du studerer bibelen, og man kan bruke den når man ikke er på nettet.

Biblos (Bible study tools, alt du kan tenke deg av bibel verktøy samt ulike bibel oversettelser).

Bible gateway (Masse ulike oversettelser, bla amplified bible, norsk, engelsk, pluss masse andre språk og oversettelser og resurser).

Bible gateway (Her kan du høre på Guds ord i audo format. Det er bare å velge kapitel og vers, og trykke på play).

Blue Letter Bible (Masse ulike bibel oversettelser og resurser online).

Next Bible (Masse ulike bibel oversettelser og resurser online).

Strong’s Concordance (Hebraisk og gresk).

Omvendt.org (Norsk bibel oversettelse, Bibelselskapets 1930-oversettelse (Norsk),  King James Version (Engelsk), Svensk Bibel av 1917, Dansk Bibel av 1933).

Norsk Bibel Selskap (Norsk Bibel selskap sin nettbibel, Bibelen med NT05, Bibelen med 1978/85, Bibelen 1930, Det gamle testamentet, parallelltekster).

Audio Tresure (Her kan man laste ned mange mp3 filer, slik at man kan lytte til bibelen).


Resurser og Hjelp

Google Oversetter (Her kan du enkelt oversette engelsk tekst til norsk eller vice versa. Det er veldig enkelt å kopiere en merket tekst på en side, og lime den inn i oversettelses boksen, og all den kopierte teksten blir oversatt. Du kan også sette inn en nettadresse og oversette en hel engelsk side til norsk. Rett under på oversettelse boksen står det med blå skrift, "oversett et dokument". Der kan du også laste opp et dokument fra pc'n din å oversette den til feks norsk).

got Question.org (Har du et spørsmål du går å lurer på, da kan du søke det opp her. Det er mennesker med kunnskap om bibelen som driver stedet).

got Question.org (Denne er på Norsk, men en del begrenset på emner og svar. Den engelske utgaven er mer utfyllende).

Think Exist.com (Her kan du søke etter bibelske sitater og andre sitater du ikke trodde eksisterte).

The Way Of The Master (En resurs for de som vil lære seg å vinne mennesker for Jesus. Masse god undervisning og hjelp for å komme i gang).

Bibel Fellesskapet (Et nettsamfunn for forbønn, forkynnelse og bibel undervisning. Bibelfellesskapet er stedet for deg som liker bibelundervisning og ønsker mer bibelkunnskap. Her fokusere de på undervisning fra Guds Ord, samt å ta opp viktige bibelske temaer og spørsmål. På undervisningsbloggen kan du også legge inn kommentarer og stille spørsmål. Det legges også ut audio format, og publiseres nyheter fra kristen fronten). 

Bjørn Olav Hansen (En blogg viet bibelske temaer og viktige samfunnsspørsmål. Bloggen oppdateres med daglige blogginnlegg. Flere av disse er nyhetsmedlinger og reportasjer, som ikke nødvendigvis representerer bloggforfatterens personlige syn. Disse artiklene er tatt med fordi de har allmen interesse, eller fordi de er med på å belyse viktige anliggender som er oppe i tiden eller som del av en pågående diskusjon om viktige trosanliggender).


Gratis Bøker

Hope Faith Prayer (Masse gode gratis pdf bøker skrevet av kjente forfattere).

Jesus.org (Masse gode gratis pdf bøker skrevet av kjente forfattere).

Tjenester

Celebrate Recovery  (er et kristent 12 trinns program (AA) som tilbyr hjelp til alle mennesker som opplever vanskeligheter i sine liv. Angst, depresjoner, smerte, sorg, avhengighet og medavhengighet er bare noen eksempler på hvilke vanskeligheter dette programmet hjelper norske kvinner og menn med i dag ).

Porn Free.org (Er en resurs side for de som sliter med pornografi og onani, sex før ekteskapet. Han som driver siden har selv vært et offer for disse tingene, og lever i dag i frihet. Han har drevet denne nettsiden i flere år).

True Love Waits er en organisasjon som oppfordrer tenåringer til å bære «renhetsringer», signere jomfrudomsløfter og love kyskhet.

Nett Bibelskolen (Her kan du ta en bibelskole i din egen stue for å lære om veien i Kristus. Siden er seriøs og bra, og har drevet med bibel undervisning i mange år).

Guide 2 Games (Her er det kristne mennesker som tester spill og gir karakter og anbefalinger for hvilken spill som er verd å kjøpe. På den måten for man et bilde av hva som er akseptabelt kjøp. De bygger sine anbefalinger på kristne verdier).

Musikk og Lovsang

Lovsang.no (Resurs side for de som driver lovsang eller bare ønsker å synge lovsanger. Har finner du noter og undervisninger).

Audio Treasure (Her finner du mye gratis god musikk som du både kan høre på online, eller laste ned. Jeg er overrasket over den enormt kvaliteten).

Soaking.net (Gratis musikk som du kan lytte til online).

Youtube (Skriv inn en tekst eller artist, så får du frem det du søker på. Registrerer du deg, kan du også lage favoritter og egne spill lister. På denne måten kan du spille all din favoritt musikk etter hverandre automatisk).


Annet

Christian Movies.com (En side som selger masse kristne filmer).

Paraples.Tv (Et nettverk som som har som misjon å gjøre kristen film tilgjengelig blant vanlig folk. De sender på God Channel, Daystar Television Network, NRB Network, Christian Television Network, CTN Lifestyle, The Miracle Channel, La Familia Cosmovision and Lifezone Television. Jeg vil legge til noen av disse kanalene etterhvert om de sender på web. Ellers anbefaler jeg alle å kontakte norske kanaler som Tv Visjon Norge, eller andre som sender web tv og uttrykke ønske om at deres kanal skal sende noen av filmene fra Parables.Tv. Jeg tok med linken her som referanse for informasjon og for spre dette budskapet, om at tilbudet eksisterer).


mandag 1. november 2010

Bli Frelst

Det å bli en kristen er veldig enkelt. Alt du behøver er å be en bønn av hjerte.

Du kan for eksempel be sånn; Kjære Jesus, takk for at du døde for mine feilsteg. Jeg ønsker å ta imot deg i mitt liv, og gjøre deg til Herre. Fyll meg med Den Hellige Ånd og gi meg øynes lys til å virkelig forstå hva du har gitt meg i det nye livet i Kristus. Takk for at du er trofast, og for å ha født meg på ny til et nytt liv med en ny natur. Takk for din rensende kraft og for utfrielse til å tjene deg i et nytt liv. Takk for at jeg nå har et nytt evig felleskap med deg som min Far. Amen.

Ba du denne bønnen nå, har du nå fått retten til å kalle deg frelst (utfridd), og har nå fått evig liv og tilgangen til alle Guds løfter. Du er nå et Guds barn, en ny skapning. Du kan gå et skritt videre å finne noen å bekjenne dette for. Det kan være samme hvem det er. Det er dette som kalles tro. Vi leser noe fra ordet og lever det ut i handling. Holder du fast på dette, vil du merke en endring i ditt liv. Tro er ikke en følelse, men en handling.

I Johannes brev 1:12 står det; Så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn. Når du tok imot Ham så står det i Romer Brevet 5:5 at; Gud har utøst sin kjærlighet ved Den Hellige Ånd i ditt hjerte. Denne kjærligheten er ikke den vanlige kjærligheten vi snakker om. Det er Guds type kjærlighet, som kalles Agape. Det nye testamentet er skrevet på gresk. På gresk er det tre ord for kjærlighet, på norsk er det bare et ord: Det ene er fileo, som har med det vi liker og oppskatter eller det vi kaller vanlig menneskelig neste kjærlighet. Så har vi eros, som har med det seksuelle. Deretter har vi Agape, som er Guds form for kjærlighet, eller Guds type kjærlighet.

Denne typen kjærlighet er nå blitt aktivert i ditt liv. Du fikk den i det din nye natur ble formet. Du kan leve den ut ved å holde deg til Guds ord. Det er ikke sikkert du merker den med en gang. Men om du holder fast på Guds ord, så vil du kunne oppleve kraften ved denne nye egenskapen du nå har fått. Om du feks bestemmer deg for å vandre i vanlig menneskelig neste kjærlighet, så er det ikke sikkert du føler noe med en gang eller ser resultater av handlingen. Du vil merke resultatene etter hvert som du vandrer i neste kjærligheten, både fra mennesker og i ditt liv. Sånn er det med agape kjærligheten også, Guds form for kjærlighet. Bibelen forteller at den har evnen i seg til å seire over alle ting, så det er et temmelig kraftig verktøy for den som ønsker å leve den ut i sitt kristne liv.

Om du lurer på hva agape kjærlighet egentlig er, så står det blant annet noe om den i 1 Korinter brevet 13:4-8. Den er hentet fra en bibel versjon som heter amplified bible.

1 Kor 13:4-8 (Amplified) ”Kjærligheten er utholdende og den er tålmodig og vennlig. Kjærligheten er aldri misunnelig eller koker over av sjalusi, den skryter ikke og er ikke forfengelig og den er ikke hovmodig. Den er ikke innbilsk (arrogant og oppblåst av stolthet), den er ikke usømmelig (ubehøvlet) og oppfører seg ikke upassende. Kjærligheten (Guds kjærlighet på innsiden av oss) insisterer ikke på sin vilje gjennom, for den søker ikke sitt eget, den er ikke nærtagende, sær og vanskelig, den gjemmer ikke på det onde (den gir ingen oppmerksomhet til urettferdig lidelse). Den gleder seg ikke over urett og urettferdighet, men gleder seg når sannheten og rettferdigheten råder. Kjærligheten tåler alt som kommer, er alltid rede til å tro det beste om alle mennesker, håper like sterkt i alle omstendigheter og utholder alt (uten å bli svakere). Kjærligheten faller aldri bort (falmer aldri eller blir foreldet eller slutter eller mislykkes)…”

Jeg kan oppmuntre deg til å lese den opp for eksempel før du legger deg om kvelden, få den inn på innsiden av deg. Det er en temmelig høy standard, men det er noe vi vokser inn i etter som vi lærer å utøver den i våre liv. Lærer vi å vandre i den, vil den bringe oss inn på nye høyder. Gjør den til en bekjennelse og bønn hver dag. Det vil også være bra å lese bibelen. Begynn da helst i det nye testamentet, i for eksempel Lukas evangeliet. Det er mange veier til Jesus, men det er bare en vei til Gud, og det er igjennom Jesus Kristus vi finner Gud. Finn deg en menighet som du kan gå i. Det er flere typer av dem, du må nesten finne en som du føler deg hjemme i, og hvor du kan oppleve å vokse i Kristus vandringen.

Om du ikke vet hvor du skal gå eller trenger forbønn, så kan du sende meg en epost. Send gjerne epost til meg om vitnesbyrd, som for eksempel om at du har tatt imot Jesus ol, eller helbredelser. Det samme gjelder om du har andre spørsmål. De kan enten skrives i kommentarene under, eller sendes til meg på epost. Eposten kan sendes til nordmannhsk @ gmail.com.