mandag 13. juni 2011

Bedømmelse ved Ordet - Part 2

Vil du lese del 1 først? Klikk her for del 1.

«Men prøv alt.....» 1 Thess 5:21

Husk alltid på dette: Bibelen underviser oss om at Guds Ånd og Guds Ord stemmer overens. Hver eneste gang Guds Ånd taler til deg, vil det være på linje med Ordet.

Folk har hørt «stemmer» og fått alle slags merkelige «åpenbaringer». Noen mennesker krever alltid å få høre en stemme, eller merkelige svevende følelser.

Du kan og skal prøve disse ting. Du kan prøve om det er galt eller riktig ganske enkelt ved å sammenligne det med Ordet.

En del år tilbake i tid da jeg var på besøk på et sted jeg delte ordet. En kvinne som hadde invitert pastoren, hans kone og meg hjem for å spise aftens med seg, Hun sa, jeg har lyst til å fortelle deg noe som Herren har åpenbart for meg».

Før hun i det hele tatt hadde åpnet munnen, kjente jeg at noe var galt, ved hjelp av det indre vitnesbyrdet. Men hun insisterte på det, og jeg ga meg. Hun hadde jo gjort istand mat til oss i det deilige hjemme sitt, og nå ønsket hun å gi meg denne «åpenbaringen». Hun begynte å beskrive den, og hadde vel holdt på i ca. ti minutter da jeg stoppet henne. Jeg kunne rett og slett ikke holde ut mer.

«Vær så snill,» sa jeg, «vent litt. Det er en Bibel der på bordet ved siden av stolen. Ta og slå den opp på.....» Jeg ga henne et kapitel og vers i det Nye Testamente. «Les der.»

Hun leste, og jeg ga henne et annet vers. Hun leste det også. Jeg viste henne flere skriftsteder. Hvert eneste hun leste motsa det hun hadde fortalt.

«Som du vel forstår, kan jeg ikke godta det du forteller. Det er ikke på linje med denne boken. Derfor kan det ikke være fra Guds Ånd», sa jeg.

«Jammen, jeg fikk det jo da jeg lå ved alteret og ba.»

«Om du så hadde stått på toppen av kirketårnet og bedt, så kan jeg ikke ta hensyn til det. Det er fortsatt ikke riktig, for det stemmer ikke med Guds Ord.»

«Vel, men likevel var det Gud som ga meg det.»

«Nei, det gjorde Han ikke, dette er Hans Ord, og det du har fortalt motsier direkte det Guds Ord sier. Kan du gi meg et eneste skriftsted som underbygger det du har sagt?»

«Nei, men jeg hørte at en stemme talte til meg.»

«Jeg ga deg nettopp fem skriftsteder,» sa jeg, «og med litt mer hodebry kunne jeg ha gitt deg tyve til som direkte motsier det du har fortalt meg.»

«Javel, da,» sa hun, «Bibel eller ikke Bibel, jeg vet at Gud talte til meg, og det kommer jeg til å fastholde.»

Det er ikke stemmer og syner vi skal søke eller følge. Det er Guds Ord vi skal etterfølge.

VÆR IKKE OPPTATT MED Å LYTTE ETTER STEMMER, ELLER SYNER! Ingen vet hvor mange språk (røster) det finnes i verden, og alle språk har sin mening, 1 Cor 14:10.

Vi behøver ikke ta imot noe som ikke kan godkjennes i lyset fra Guds ord. Dette har hjulpet meg mange ganger fra å gå inn på områder som bare skaper forvirring.

Artikler:


Vil du også lese del 1: Klikk her for del 1.


Ingen kommentarer: