torsdag 19. januar 2012

Hva er antinomisme / antinomianism? Part 2

Amazing Grace or Crazy Grace?

 
Har du noen gang lurt på hvorfor antinomisme er på vei oppover? Du sier kanskje: "Jeg har aldri hørt ordet, langt mindre lurte på hvorfor dette sprer seg i Guds menighet."

Det er kanskje overraskende for deg å vite at gudfryktige menn som Martin Luther, A.W Tozer, Charles G. Finney, D.L. Moody, Charles Spurgeon, John Wesley, Menno Simons, George Whitefield og andre kjente skikkelser var alle vel kjent med ordet. Ikke bare hva det er, men hva denne effekten har på Guds menighet.

Så hva betyr antinomi?


Antinomi var et ord som først ble brukt av Martin Luther, til gjennsvar mot de som mente man bare kunne synde på nåden, som også blir kalt billig nåde. Antinomisme, på engelsk «Antinomian» uttales [en-ta-nome'-ee-ann]. Ordet i seg selv kan spores tilbake til gresk i Det nye testamente. Den kommer fra å sette de to greske orden sammen: «anti» og «nomos». Det første ordet «anti» tatt av seg selv betyr «imot» eller «i stedet for», og tilsvarer vårt norske ord «anti», som betyr «imot».
Den andre halvdelen av ordet (på engelsk) «Antinomian», som er ordet «nomos», betyr: (1) en lov, regel, standard, (2) en natur regel eller moralsk oppførsel. Dette er det samme ordet som er oversatt med «lov» (nomos) i Rom 3:31 «Setter vi da loven (nomos) ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven (nomos)». Følgelig, når disse to greske ord «anti» og «nomos» kombineres, gir det mening: lovløshet, uten, i motsetning til, eller imot lover, normer eller regler for moralsk oppførsel.

Er antinomisme et bibelsk ord?


Ja, så absolutt (i det greske språk). Det kan finnes i følgende form 25 ganger i hele Det nye testamente. Denne gangen kommer det igjen fra å ta det greske ordet "nomos", men ved å sette bokstaven "a" som en forstavelse blir det et nytt ord «anomos». Det greske ordet «nomos» ble tidligere definert som: en lov, regel, standard, en regel av liv eller moralsk oppførsel. Når den negative bokstaven «a» er prefiks til ordet «nomos», så får ordet «anomos» nøyaktige samme betydning som vårt norske ord «Antinomi», (engelsk «antinomianism»). Den greske oversettelsen for det bibelske ordet «anomos» er: lovløshet; tilstand av å være uten lov; ha forakt for loven.
Det er vanligvis oversatt (Strongs # 458, 459) ved hjelp vage ord som «ugudelighet», «onde», «urettferdighet» eller «lovbryter» (i den autoriserte Version-KJV). Det er enda mer vagt i alle nyere oversettelser. Kun 6 ganger var det tydelig oversatt i (KJV) som «uten lov», «lovløse», i 3 vers bare. Men ved å forstå dette ordets sanne mening, bringes en ny mening og klarhet til alle vers som inneholder ordet «anomos». Selv om det finnes oversatt «urett» i Mat 7:23, kan ordene «Antinomian» eller «lovløshet» med rette bli satt der i stedet. Det ville da bli lest fra vers 21: «Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre», har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?» Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!, (antinomisme)».

Andre vers som fordømmer antinomisme:


Mat 13:41
Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med (antinomi) lovløshet.
Mat 24:12
Og fordi (antinomi) lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange.
2 Cor 6:14
Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet med (antinomi) lovløshet? Og hvilket samfunn har lyset med mørket?
2Th 2:7
For (antinomismens) lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort.
Tit 2:14
Han som gav Seg Selv for oss, for at Han skulle kjøpe oss fri fra all (antinomi) urettferdighet og rense for Seg Selv et eiendomsfolk, som har iver etter å gjøre gode gjerninger.
med dette i tankene, er det interessant å se hva Guds menn har sagt om dette.

Hva er Antinomismens doktrine?


I den siste boken; Paths to Power (1911) av A.W. Tozer, definerer antinomi på denne måten. «Fundamental kristendommen i vår tid er dypt påvirket av den gamle fiende av rettferdighet, antinomisme. Antinomismens trosbekjennelse er lett uttalt: Vi er frelst ved tro alene, arbeider har ingen plass i frelsen; oppførsel er arbeid, og er derfor av ingen betydelse.
Hva vi gjør betyr ingen ting så lenge vi tror rett. Skille mellom tro og handling er absolutt og endelig. spørsmålet om synd er avgjort av korset; Handling er utenfor sirkelen av tro og kan ikke komme mellom den troende og Gud. Slik er læren om antinomisme i korte trekk. Og så fullt har det gjennomsyret det grunnleggende element i moderne kristendommen at den er godtatt av den religiøse masse som selve sannheten om Gud. Antinomisme er læren om nåden båret av ukorrekt logikk til punktet til absurditet. Den tar læren om rettferdiggjørelse ved tro og vrir det til deformasjon».

Charles Finney


Charles Finney snakket på 1800-tallet om dette «som den motsatte ytterligheten til legalisme. Hos legalismen er alt arbeid, antinomien er det ikke noe arbeid. Bekjennende har gitt opp hele sitt liv til Kristus, de kastet alt ansvar over på Ham, og gjør nå ingenting. Under påskudd av å være ledet av Ånden og av å vente på Gud til å åpenbare sin vilje på dem, gir de seg nå inn til åndelig latskap (indolence), (idleness)1».
Noah Webster, in his 1878 Dictionary, defined Antinomianism as: “one of a sect who were charged with maintaining that, under the gospel dispensation, the moral law is of no use or obligation”.
1 Webster's 1878 Dictionary defined “indolence” as “inaction”, or want of exertion of body or mind, proceeding from love of ease or aversion to toil; habitually idle.

Obs: De fleste tror rettferdiggjørelsen er en tilstand av åndelig utvikling som du vokser inn ved rett levesett. Bibelen lærer rett levesett - men rett levesett i seg selv vil aldri gjøre deg rettferdig. (Hvis det skulle vært tilfelle, ville du ikke trenge Jesus.)
Artikler om emnet:

Ingen kommentarer: